Francja – Polska

W Sali Audytoryjnej Banku Śląskiego w Katowicach Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski uczestniczył w konferencji "Europejska integracja Katowic na przykładzie współpracy polsko–francuskiej"
Konferencja, którą zorganizował Urząd Miasta Katowice jest częścią debat z cyklu "Spotkania Europejskie". Cyklowi patronuje Stowarzyszenie France-Pologne pour l’Europe, którego działalność jest kontynuacją dokonań Fundacji Francja Polska założonej przez rząd francuski w roku 1989. Stowarzyszenie działa na rzecz rozumienia i budowania rozszerzonej Europy. W ciągu br. FPE patronuje we francuskich i polskich regionach aż 20 konferencjom i debatom, podczas których przedstawiciele środowisk opiniotwórczych dyskutują o wyzwaniach wynikających dla Polski i Francji z poszerzenia Unii. Zagadnienia dominujące w tych spotkaniach to: ewolucja sektora MŚP, edukacja, mobilność zawodowa, rozwój wsi i turystyki, ekologia, rozwój miast, itp. Wiele miejsca w programach Stowarzyszenia FPE poświęca się współpracy terytorialnej i roli samorządów lokalnych w budowaniu Europy. W czasie dzisiejszej konferencji marszałek Czarski przedstawił oczekiwania i dokonania Województwa związane z przyszłoroczną akcesją Polski do Unii Europejskiej. Marszałek omówił także plany zagospodarowania oraz kalendarz wykorzystania unijnych środków na finansowanie programów rozwoju regionalnego. Podczas konferencji mówiono także o sposobach wykorzystywania funduszy europejskich i finansowania przebudowy urbanistycznej centrów miast w oparciu o doświadczenia Saint Etienne.