Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”


Warsztaty subregionalne 2019

Na przełomie marca i kwietnia 2019 roku zrealizowano cykl warsztatów subregionalnych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Organizatorem spotkania był Zarząd Województwa Śląskiego