Analiza 2018

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2018 roku

Opracowanie przedstawia:

  1. Ewidencję gruntów i budynków w województwie śląskim wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.
  2. Strukturę zmian własności gruntów.
  3. Strukturę zmian sposobu użytkowania gruntów.
  4. Strukturę gruntów użytkowanych rolniczo.
  5. Analizę struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Opracowanie zostało wykonane na podstawie przekazanych przez Starostów i Prezydentów Miast na prawach powiatu powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Załączniki
Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2018 roku [PDF 19,0MB]