Analiza 2019

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2019 roku

Opracowanie przedstawia:

 1. Ewidencję gruntów i budynków w województwie śląskim wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.
 2. Strukturę zmian własności gruntów.
 3. Strukturę zmian sposobu użytkowania gruntów.
 4. Strukturę gruntów użytkowanych rolniczo.
 5. Analizy agrarne na przykładzie wybranych gmin:
  • Gmina Siewierz – obszar wiejski powiat będziński,
  • Gmina Irządze powiat zawierciański,
  • Gmina Rudziniec powiat gliwicki,
  • Gmina Kłobuck – obszar wiejski powiat kłobucki.

Analiza została opracowana w oparciu o przekazane przez Starostów i Prezydentów Miast na prawach powiatu powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz Programy prac urządzeniowo-rolnych wykonane na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Załączniki
Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2019 roku [PDF 17,6MB]