Analiza 2020

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2020 roku.

Opracowanie przedstawia:

 1. Ewidencję gruntów i budynków w województwie śląskim wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.
 2. Strukturę zmian własności gruntów.
 3. Strukturę zmian sposobu użytkowania gruntów.
 4. Strukturę gruntów użytkowanych rolniczo.
 5. Analizy agrarne na przykładzie wybranych gmin:
  • Gmina Wyry powiat mikołowski,
  • Gmina Ogrodzieniec – obszar wiejski powiat zawierciański,
  • Gmina Pilchowice powiat gliwicki.

Analiza została opracowana w oparciu o przekazane przez Starostów i Prezydentów Miast na prawach powiatu powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz Programy prac urządzeniowo-rolnych wykonane na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Załączniki
Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2020 roku [PDF 18,0MB]