Analiza 2021

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2021 roku

Opracowanie przedstawia:

 1. Ewidencję gruntów i budynków w województwie śląskim wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.
 2. Strukturę zmian własności gruntów.
 3. Strukturę zmian sposobu użytkowania gruntów.
 4. Strukturę gruntów użytkowanych rolniczo.
 5. Analizy agrarne na przykładzie wybranych gmin:
  • Gmina Lubomia powiat wodzisławski,
  • Gmina Godów powiat wodzisławski,
  • Gmina Pszczyna-obszar wiejski powiat pszczyński,
  • Gmina Miedźna powiat pszczyński.

Analiza została opracowana w oparciu o sporządzone przez Starostów i Prezydentów Miast na prawach powiatu powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz Programy prac urządzeniowo-rolnych wykonane na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Załączniki
Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2021 roku [PDF 21,6MB]