Bezpieczniej na drogach wojewódzkich

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
1 mln zł trafi na poprawę bezpieczeństwa na 33 przejściach dla pieszych w regionie

Umowy darowizny na rzecz Województwa Śląskiego, reprezentowanego przez marszałka Jakuba Chełstowskiego i wicemarszałka Wojciecha Kałużę, przekazali dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego z Bielska-Białej i Katowic. Modernizację przejść dla pieszych zrealizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich.

„To ruch w stronę poprawy bezpieczeństwa na drogach, szczególnie na newralgicznych przejściach dla pieszych, z których korzystają dzieci i młodzież. Te pieniądze pochodzą z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. To nowy mechanizm finansowania, który może stać się inspiracją dla samorządów i sprawić, żeby tych tragicznych zdarzeń na przejściach dla pieszych było jak najmniej” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

„Na drogach wojewódzkich w regionie realizowanych jest wiele inwestycji i remontów, a środki, które dziś otrzymujemy w formie darowizny, to pieniądze które przeznaczymy na poprawę bezpieczeństwa. Liczymy, że te działania przyniosą spodziewane efekty i przyczynią się do ograniczenia liczby wypadków i poprawy warunków na drogach, nie tylko dla pieszych, ale i kierowców” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zobowiązały się przekazać samorządowi województwa środki finansowe w formie darowizny, o łącznej wartości ponad 1 mln zł (WORD w Bielsku Białej – 200 tys. zł, WORD w Częstochowie – 200 tys. zł, WORD w Katowicach – 650 tys. zł). Środki zostaną przeznaczone na realizację programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przez zapewnienie właściwej widoczności pieszego na przejściach dla pieszych i w bezpośrednim otoczeniu. Program realizowany będzie przy udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który wytypował 33 przejścia dla pieszych, które zostaną objęte modernizacją. Przejścia zostaną doświetlone i lepiej oznakowane, a realizacja zadania przewidziana jest na koniec 2021 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS