Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
W Sali Sejmu Śląskiego odbyło się regionalne seminarium informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

„Granice południowe i zachodnie Polski to obszary, które dzisiaj docenia Unia Europejska i kieruje tam fundusze w ramach programów Interreg. Nie jest istotne, jakiej narodowości jesteśmy, w jakim kraju żyjemy, ale to, aby w naszych małych ojczyznach dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wspólnej pracy stale wzrastać. To właśnie jest przewodnim tematem dzisiejszego spotkania” – powiedział, otwierając konferencję, wicemarszałek Michał Gramatyka.

Coroczne wydarzenie ma na celu upowszechnienie wiedzy o programach EWT/Interreg dostępnych dla wnioskodawców z naszego regionu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i wspólnych sekretariatów programów transgranicznych, potencjalni wnioskodawcy, beneficjenci oraz sympatycy programów Interreg.

Ważną częścią spotkania było zaprezentowanie doświadczeń śląskich beneficjentów w realizacji projektów Interreg 2014-2020 oraz przyszłości Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg 2020+). Poruszono także kwestię współpracy transnarodowej, międzyregionalnej i transgranicznej 2014-2010. Udział w seminarium stanowił okazję do poszerzenia wiedzy na temat wszystkich programów EWT dostępnych dla partnerów z województwa śląskiego oraz zapoznania się z doświadczeniami beneficjentów zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów z wykorzystaniem środków unijnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS