Fundusze europejskie w pół drogi

Analiza dotychczas wydatkowanych środków europejskich i planowanie przyszłych były tematem jednego z paneli 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Na początku panelu „Fundusze w pół drogi – aktualna i nowa perspektywa finansowa UE” przedstawiono dane dotyczące różnicy między tym, co Polska wpłacała do unijnego budżetu, a tym co stamtąd dostała. W latach 2004-2016 wyniosła ona 88 mld euro.

„To samorządy sobie doskonale radziły z wydatkowaniem unijnych funduszy, co zresztą widać, przejeżdżając po Polsce. Trzeba jednak przyznać, że w poprzedniej perspektywie finansowej radziły sobie lepiej niż w obecnej. Do teraz zakontraktowanych jest 47 procent dostępnych alokacji” – stwierdził Witold Słowik, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

„Bardzo cieszą te słowa, zwłaszcza że na Europejskim Kongresie Gospodarczym mogliśmy usłyszeć wcześniej, że jednak samorządy tak dobrze sobie nie radzą. A jest dokładnie odwrotnie i warto to podkreślać. W województwie śląskim w tej perspektywie mamy do wydania dwa razy więcej niż w poprzedniej. Tym samym już teraz wydaliśmy więcej środków niż w latach 2007-2013” – powiedział z kolei Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Wśród wskazanych najczęstszych problemów z pozyskiwaniem unijnych funduszy wskazano m.in. kłopoty z uzyskaniem pieniędzy na wkłady własne. Możliwości w tej mierze wielu zwłaszcza mniejszych gmin są coraz mniejsze.

Inną kwestią jest obecny rynek pracy w Polsce, który diametralnie różni się od tego jeszcze sprzed kilkunastu miesięcy.

„Bardzo dużo projektów opierało się na tworzeniu nowych miejsc pracy. I teraz często przedsiębiorcy odstępują od umów. Powód jest prozaiczny. Nie mają już szans na tworzenie miejsc pracy i kółko się zamyka” - zwrócił uwagę Jacek Terebus, zastępca prezydenta Płocka.

„U nas wpływy z podatku PIT wzrosły aż o 50 procent. I tak nasycony rynek pracy jest faktycznie problemem dla przedsiębiorców” – potwierdził Grzegorz Sąpiński, prezydent Kalisza.

Inną, istotną dla samorządów, zwłaszcza w perspektywie środków UE, kwestią jest zadłużenie gmin.

„Toczymy w tej sprawie spór z Ministerstwem Finansów. To determinuje kłopoty całego rynku wykonawczego. Coraz trudniej znaleźć wykonawcę w ofercie przetargowej w ramach założonych budżetów” – stwierdził Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego.

Podczas panelu rozmawiano także o koniecznych środkach na rewitalizację terenów pogórniczych w województwie śląskim, a także o kwestii poprawy jakości powietrza.

„Rewitalizacja terenów pogórniczych jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Jesteśmy w niej jedynym regionem reprezentującym Polskę. To bardzo dobry przykład na efektywną współpracę między samorządem województwa, Ministerstwem Energii i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. W połowie lipca planowane jest spotkanie w Brukseli, podczas którego mamy analizować już konkretne rozwiązania” – zrelacjonował wicemarszałek Michał Gramatyka.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak Zdjęcie