Miejsca od nowa

 fot. Bartosz Dworski fot. Bartosz Dworski
Projektowanie przestrzeni oraz usług społecznych i biznesowych to tematy sympozjum „Co-design your p(a)lace” organizowanego na terenie rewitalizowanego Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich. W otwarciu konferencji wziął udział członek Zarządu Henryk Mercik

Celem konferencji jest wypracowanie usługi przeznaczonej dla młodych przedsiębiorców z sektora kreatywnego i kulturowego. Wśród prelegentów biorących udział w wydarzeniu znaleźli się eksperci ze środowiska naukowego i biznesowego związani m.in. z London College of Communication, Copenhagen Business School, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem SWPS, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka i Instytutem Biznesu Rodzinnego.

„Rolą architekta jest nie tylko sprawne zaprojektowanie funkcjonalnego obiektu zabytkowego zgodne z obowiązującymi współcześnie normami, lecz również, a może przede wszystkim, wykorzystanie miejsca, prawdziwej historii, która przyciągnie do obiektu nowych użytkowników i odwiedzających. Siemianowicki pałac jest związany z niezwykłą historią rodu Donnersmarcków i jego udziałem w budowie górnośląskiego przemysłu. Rewitalizacja pałacu jest okazją, aby tę historię opowiadać” –powiedział członek Zarządu Henryk Mercik.

Od 20 do 25 sierpnia 2018 roku na terenie rewitalizowanego Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich odbywają się otwarte wykłady ekspertów i specjalistów z całego świata poświęcone tematyce projektowania nowych funkcji na obszarach zdegradowanych oraz zamknięta część warsztatowa, podczas której zrekrutowani do projektu uczestnicy z Brazylii, Chin, Danii, Gwatemali, Hiszpanii, Nepalu, Korei, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski będą pracować nad innowacyjnym rozwiązaniem wspierającym procesy rewitalizacyjne ukierunkowane na rozwój usług biznesowych i społecznych w sektorze kreatywno-kulturowym.

W trakcie pięciu dni warsztatowych pięć zespołów projektowych wypracuje pięć rozwiązań, które zostaną zaprezentowane w sobotę 25 sierpnia 2018 r. podczas oficjalnego zakończenia projektu odbywającego się na terenie zrewitalizowanego Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich. Wyboru najlepszego rozwiązania dokona komisja składająca się z ekspertów i specjalistów z obszarów architektury, biznesu, projektowania usług oraz samorządowców. Wypracowana koncepcja stanie się podstawą do przygotowania usługi, która zostanie wdrożona wiosną 2019 roku i będzie realizowane na terenie Pałacu Inspiracji w Siemianowicach Śląskich.

Wśród imprez towarzyszących od 22 do 23 sierpnia odbędzie się pierwszy organizowany przez Siemianowice Śląskie „smart camp” zatytułowany „Przestrzeń Kreacji – Kreacja Przestrzeni”. Smart camp to kreatywny campus wspierający rozwój idei smart city – twórczego myślenia i projektowania przestrzeni publicznej przez mieszkańców i organizacje pozarządowe na danym terenie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Bartosz Dworski fot. Bartosz Dworski fot. Bartosz Dworski fot. Bartosz Dworski fot. Bartosz Dworski fot. Bartosz Dworski fot. Bartosz Dworski