Nadal możesz uhonorować Przyjaciela ekonomii społecznej 2018

 fot. Fotolia fot. Fotolia
Przypominamy, że w dalszym ciągu można składać wnioski o przyznanie tytułu „Przyjaciela ekonomii społecznej 2018”

Celem Konkursu jest nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim. W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody i tytuły „Przyjaciela ekonomii społecznej 2018”.

Kandydatury mogą być zgłaszane przez: podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedstawicieli biznesu, osoby indywidualne oraz inne podmioty, które dostrzegają pozytywną działalność danego kandydata w obszarze ekonomii społecznej, a także przez samych kandydatów. Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 14 września 2018 r.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w Konkursie zawiera Regulamin. Zgłoszenia kandydata można dokonać korzystając z formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Linki do stron zewnętrznych
Regulamin Konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”