Nagroda za upamiętnianie 100-lecia Powstań Śląskich

 Pociąg „Powstaniec Śląski” / fot. arch. UMWS Tomasz Żak Pociąg „Powstaniec Śląski” / fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Marszałek Jakub Chełstowski wyróżni osoby i instytucje zaangażowane w obchody Roku Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego. Zgłoszeń kandydatów do konkursu można dokonywać do 10 lutego 2020 roku

Warto przypomnieć, że rok 2019 decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego był Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego. W organizację wydarzeń związanych ze świętowaniem jubileuszu włączały się samorządy lokalne, instytucje publiczne, jednostki kultury i edukacji, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne i społecznicy. Odbyło się wiele imprez o różnorodnym charakterze: koncertów, konferencji, wystaw okolicznościowych, pokazów czy rekonstrukcji historycznych.

„Rok 2019 obfitował w przedsięwzięcia upamiętniające stulecie pierwszego powstania śląskiego. Obok wielkich i podniosłych wydarzeń jak wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Śląsku, defilada z okazji święta Wojska Polskiego czy widowisko „Rapsodia Śląska” na Stadionie Śląskim mieliśmy ogrom imprez i inicjatyw oddolnych przygotowanych przez samorządu i instytucje lokalne czy społeczników. Wszystkim zaangażowanym w ich przygotowanie należą się wyrazy wdzięczności, bo to świętowanie było naprawdę na najwyższym poziomie” – mówi marszałek Jakub Chełstowski.

Kandydatem do konkursu może być osoba prywatna, jak również stowarzyszenie, fundacja oraz każda inna instytucja posiadająca osobowość prawną. Nagrody zostaną wręczone w dwóch kategoriach: osoba (każda osoba pełnoletnia) oraz instytucja.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie kandydata, którego może dokonać Marszałek Województwa Śląskiego, instytucja kultury, jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa działająca w obszarze kultury, uczelnia wyższa oraz dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zostaną przyznane po trzy nagrody w kategorii osób oraz instytucji, a także wyróżnienia specjalne. Nagrodą, która ma charakter honorowy, jest pamiątkowa statuetka. Kandydatury do nagrody oceni kapituła konkursu pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego. Konkurs będzie kontynuowany cyklicznie w następnych latach. Każda kolejna edycja konkursu dotyczyć będzie roku poprzedzającego daną edycję.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu należy składać na załączonym formularzu do dnia 10 lutego 2020 r. w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • drogą elektroniczną poprzez portal ePUAP lub www.sekap.pl (pismo ogólne). z dopiskiem: Nagroda za upamiętnianie 100-lecia Powstań Śląskich

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Do zgłoszenia należy dołączyć Oświadczenie uczestnika konkursu (druga strona na formularzu zgłoszeniu kandydata do konkursu). Nagrody zostaną wręczone Laureatom podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 5 marca w Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły konkursu na stronie BIP
tagi: