Spotkanie grup roboczych Platformy Regionów Górniczych

 Zdjęcie Zdjęcie
Marszałek Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża uczestniczą w kolejnym cyklu spotkań w ramach grup roboczych Platformy Regionów Górniczych, który z inicjatywy Komisji Europejskiej odbywa się 16 i 17 października br. w Brukseli.

Podczas trwających obrad przedstawiciele różnych środowisk reprezentujących europejskie regiony górnicze dzielą się doświadczeniami i planami w zakresie transformacji, a także analizują ryzyka jakie towarzyszą temu procesowi. Wśród przedstawicieli m.in. z Niemiec, Czech, Ukrainy, Rumunii jest także głos z Polski, z naszego regionu. W dyskusji dotyczącej przedsiębiorstw zamykających kopalnie, uczestniczy m.in. Jan Bondaruk, za-ca dyrektora w Głównym Instytucie Górnictwa.

Ważnym punktem programu dla delegacji z naszego regionu jest także jutrzejsza sesja dopołudniowa, podczas której zostaną przedstawione kolejne projekty, które obok dotychczas zarekomendowanych 26 przedsięwzięć pilotażowych z regionu, mają posłużyć dywersyfikacji ekonomicznej, przekwalifikowaniu oraz rekultywacji środowiska. Pan Marcin Wilk – wiceprezes zarządu Funduszu Górnośląskiego, zaprezentuje projekt pn. „Inter Silesia – internacjonalizacja sektora MŚP” natomiast Pan Janusz Michałek – prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawi projekt pn. „Akcelerator biznesowy KSSENON - budowa regionalnego centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach”. Bardzo istotnym akcentem w dyskusji będzie także prezentacja udanej, kompleksowej rewitalizacji Kopalni Guido, którą jako przykład dobrej praktyki przedstawi Pan Bartłomiej Szewczyk – dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Śląskie to największy region górniczy w Unii, a zarazem jeden z największych w kraju producentów i konsumentów energii (ok.16,9% zużycia krajowego), która w znaczącej większości pochodzi z węgla. Jako region relatywnie silny gospodarczo stoimy w obliczu ogromnych, bezprecedensowych wyzwań. Dlatego też jako pierwszy z regionów pilotażowych, od początku aktywnie zaangażuje się w działania Komisji Europejskiej w ramach Platformy Regionów Górniczych, która stanowi niezwykle cenną i potrzebną inicjatywę.

Marszałek Jakub Chełstowski podkreśla w dyskusji, że aby sprawnie przejść proces transformacji jako region potrzebujemy dobrej współpracy i koordynacji działań na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, m.in. poprzez wymianę doświadczeń między regionami górniczymi w całej Unii. Dla powodzenia niezbędne są także przyjazne regulacje europejskie i krajowe, które sprawią, że inwestycje na terenach pogórniczych będą atrakcyjną opcją, a nie ryzykiem, a także potrzebujemy adekwatnych środków finansowych m. in. w ramach nowego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które będą wsparciem dla regionów w tym kosztowym i długookresowym działaniu.