W Zabrzu powstaną centra przesiadkowe

Centra przesiadkowe Zabrze graf. An Archi Group
Miasto Zabrze przygotowuje się do gigantycznej inwestycji w budowę centrów przesiadkowych. Koszt przekroczy 119,5 mln zł, z czego ponad 96 mln zł pozyskano z Unii Europejskiej

Projekt obejmuje budowę dwóch centrów przesiadkowych na terenie Zabrza: pierwsze przy ul. Goethego, drugie przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia. Pierwsza lokalizacja to gruntowna przebudowa istniejącego już dworca autobusowego przy ulicy Goethego, w pobliżu dworca kolejowego. Nowy obiekt posłuży jako centrum przesiadkowe dla autobusów lokalnych, komunikacji pomiędzy miastami aglomeracji, a także busom. Zbudowany zostanie parking wielopoziomowy. W obrębie węzła przesiadkowego zaprojektowano perony przystankowe łącznie dla 11 stanowisk autobusów, w tym jedno przeznaczono do ładowania autobusów elektrycznych. Będą również stanowiska postojowe dla samochodów osobowych.

W drugiej lokalizacji przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia w Rokitnicy przewidziano budowę obiektu o powierzchni 276 metrów kwadratowych. Przewidywana jest budowa 6 miejsc dla postoju autobusów oraz stanowiska dla pojazdów osobowych, wiaty rowerowej, postoju taxi i minibusów. W obydwu lokalizacjach przewidziano również możliwość ładowania pojazdów elektrycznych, lokalizację stacji Zabrzańskiego Roweru Miejskiego. Przewidziano przebudowę dróg i przebudowę sieci infrastruktury.

- Centra przesiadkowe to duży komfort dla pasażerów, zaś mieszkańcy Zabrza od lat czekali na inwestycję tej skali. Pamiętajmy także o proekologicznym znaczeniu tego typu projektów. Sprawna komunikacja na terenie miast i pomiędzy nimi, po prostu pozwala zostawić samochody w garażach, a daje możliwość, by przesiąść się do autobusu niskoemisyjnego i swobodnie nimi dotrzeć do celu. Miasto Zabrze otrzyma na realizację centr przesiadkowych spory zastrzyk finansowy z unijnego budżetu. Zawsze warto wspierać takie przedsięwzięcia, co też chętnie czynimy, pamiętając jak ważna jest dobra współpraca pomiędzy samorządami lokalnymi a samorządem województwa. To także efekt pozytywnych relacji z rządem premiera Mateusza Morawieckiego i Komisją Europejską. Podziękowania należą się również radnym Sejmiku. Jestem przekonany, że będzie to inwestycja, która w praktyce korzystnie przełoży się na dalszy rozwój Zabrza – podkreśla marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

- Centra przesiadkowe to inwestycje niezwykle dla Zabrza cenne – znacząco bowiem podniosą one standard komunikacji publicznej w mieście. Cieszę wspólnie z mieszkańcami z faktu rozpoczęcia realizacji tego projektu. Kolejnym kluczowym aspektem będzie ochrona środowiska. Centra służą także zmianie mentalności, byśmy krok po kroku, zastępowali transport prywatny transportem publicznym – dodaje Alina Nowak, radna Sejmiku województwa.

- Z doświadczenia, jeszcze jako radnego miejskiego, wiem, jak bardzo istotne dla lokalnej społeczności są podobne inwestycje. Zbliżony projekt realizowaliśmy w Piekarach Śląskich. Centra przesiadkowe z powodzeniem spełniają swoją rolę. Z dużą satysfakcją obserwowaliśmy, jak kierowcy z ościennych miast zostawiali w pobliżu swoje samochody i przesiadali się właśnie na komunikację miejską. Warto zatem wspierać takie przedsięwzięcia. Poza tym Zabrze jest mi bardzo bliskie, tutaj studiowałem, znam te dzielnice, niemal każdą ulicę i zdaję sobie sprawę, jak ważna jest to inwestycja dla miasta, które wciąż przecież się rozwija – przekonuje radny Sejmiku, Dariusz Iskanin.

- Mamy dziś powody do dumy, zwłaszcza, że ten projekt otrzymał bardzo duże dofinansowanie. Takie miasta jak Zabrze na transformacji wiele straciły, musiały tak naprawdę od nowa budować swoją tożsamość i pozycję, więc pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje, ma dla nas szczególne znaczenie. To sukces całego zespołu, który nad nim pracował. Dziś możemy już zacząć jego praktyczną realizację – podsumowuje prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.

Inwestycja ma zakończyć się w 2023 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Centra przesiadkowe Zabrze Centra przesiadkowe Zabrze Centra przesiadkowe Zabrze Centra przesiadkowe Zabrze Centra przesiadkowe Zabrze Centra przesiadkowe Zabrze Centra przesiadkowe Zabrze Centra przesiadkowe Zabrze Centra przesiadkowe Zabrze Centra przesiadkowe Zabrze Centra przesiadkowe Zabrze Centra przesiadkowe Zabrze Centra przesiadkowe Zabrze Centra przesiadkowe Zabrze Centra przesiadkowe Zabrze

Filmy