Wizyta studyjna partnerów z Islandii

 graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora
Spotkanie z przedstawicielami islandzkiego partnera w ramach projektu Śląskie. Dla Zawodowców

W dniach 20-21 czerwca 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie projektowe z przedstawicielami partnera islandzkiego w ramach projektu Śląskie. Dla Zawodowców (Silesia. 4Professionals).

Projekt wdrażany przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Vestfjarðastofa - agencją rozwoju gospodarczego dla regionu Westfjords w Islandii ma na celu wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy szkołami o profilu zawodowym i przedsiębiorcami, przede wszystkim dzięki wymianie dobrych praktyk i doświadczeń wśród uczestników i interesariuszy projektu.

Uczestnikami spotkania odbywającego się w Katowicach w pierwszym dniu byli reprezentanci trzech instytucji z Islandii, tj. Vestfjarðastofa, Westfjords Lifelong Center oraz Fabrication Laboratory. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele trzech partnerskich instytucji z regionu zaangażowanych wraz z Województwem Śląskim w realizację innego projektu pt. Śląskie. Zawodowcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, czyli: Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Województwo śląskie reprezentowali pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wizyta islandzkich partnerów w Polsce obejmowała omówienie przez przedstawicieli poszczególnych instytucji partnerskich oraz zaproszonych podmiotów ich działalności, a także podejmowanych działań w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz współpracy z przedsiębiorcami. Każda z instytucji uczestniczących w spotkaniu miała możliwość zaprezentowania w tym zakresie swoich doświadczeń i „dobrych praktyk”. Przedstawiciele Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Partnera z Islandii zaprezentowali potencjał społeczny i ekonomiczny swoich regionów.

Partnerzy z Islandii i Polski dyskutowali o przyszłych działaniach i zakładanych do osiągnięcia rezultatach w projekcie pt. Śląskie. Dla Zawodowców (Silesia. 4Professionals). Planowali także kierunki dalszych prac w ramach projektu oraz zakres tematyczny kolejnego spotkania projektowego, które jest zaplanowane w formie warsztatowej.