I edycja konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 2004

Lp.
Nazwa Podmiotu
Tytuł zadania
Przyznane dofinansowanie
Kwota dofinansowanie ogółem
450 000
z tego:
1. Górnośląskie Towarzystwo Literackie ul. Dworcowa 13 40-012 Katowice Redagowanie i wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk"
48 000
2. Muzeum Śląska Cieszyńskiego ul. Regera 6 43-400 Cieszyn Cieszyńskie Studia Muzealne - tom II
4 200
3. Muzeum w Gliwicach ul. Dolnych Wałów 8a 44-100 Gliwice Wydanie publikacji pt: "Początki i rozwój miast Górnego Śląska. Studia interdyscyplinarne"
4 000
4. Górnośląskie Centrum Kultury Plac Sejmu Śląskiego 2 40-032 Katowice Druk dwóch numerów "Opcji"
5 000
5. Biblioteka Publiczna im. Wł. Biegańskiego Al. NMP 22 42-200 Częstochowa Roczna edycja kwartalnika "Aleje 3"
5 000
6. Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne ul. Raciborska 37 / 113 40-074 Katowice Wydawanie Magazynu Literackiego "Kursywa"
4 000
7. Stowarzyszenie Znad Olzy ul. Świeżego 5 / 2 Cieszyn Wydanie dwóch numerów polsko-czeskiego społeczno-kulturalnego czasopisma Znad Olzy
1 000
8. Instytut Mikołowski ul. 1 Maja 8 / 5 43-190 Mikołów "ARKADIA" nr 15 / 16
2 000
9. Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Zarząd Główny Al. Niepodległości 213/B/352 00-973 Warszawa Wydanie materiałów międzynarodowej, promującej dziedzictwo kulturowe, konferencji "Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski ( XVI-XX wiek ). Paralele i różnice"
2 500
10. Fundacja PROVENTUS ul. Katowicka 18 41-500 Chorzów Wspieranie działań artystycznych i wydarzeń kulturalnych oraz promocja dziedzictwa kulturowego na Górnym Śląsku poprzez ich prezentację na łamach miesięcznika Górnośląski Informator Kulturalny.
10 000
11. Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne ul. Raciborska 37 / 113 40-074 Katowice Wydanie Serwisu Kulturalnego "artPapier"
1 000
12. Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki ul. K.Miarki 2 Tarnowskie Góry Wydanie książki doktora Tomasza M. Głogowskiego Pismo "Śląskiego Października". Tygodnik społeczno - kulturalny "Przemiany" (1956 - 1957)
2 000
13. Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" ul. Legionów Polskich 69 41-300 Dąbrowa Górnicza Publikacja pt: "KAPLICZKI, KRZYŻE I POMNIKI PRZYDROŻNE - świadkowie historii miasta i regionu zagłębiowskiego"
1 500
14. Biblioteka Publiczna im. Wł. Biegańskiego Al. NMP 22 42-200 Częstochowa Bibliografia regionu częstochowskiego za lata 1999-2001
1 000
15. Stowarzyszenie Wspierania Działań Kulturotwórczych "Uwaga Kultura" ul. Traugutta 27 / 3 43-300 Bielsko-Biała Almanach Interdyscyplinarne pismo literacko-artystyczne
2 000
16. Towarzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki ul. Senatorska 2 42-445 Szczekociny "Kronika Szczekocin" A. Pieczykura. Wydanie drukiem 50 letniego rękopisu
1 500
17. Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy Al.3 Maja 1 Kraków "Dawna Broń i Barwa" nr 25
1 700
18. Muzeum Częstochowskie Aleja NMP 45a 42-200 Częstochowa Druk publikacji "Badacze północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej"
2 000
19. Towarzystwo Przyjaciół Pszowa ul. Traugutta 12 44-370 Pszów Zeszyty Pszowskie - kwartalnik społeczno-kulturalny
1 000
20. Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego ul. Wojewódzka 33 40-025 Katowice III Festiwal Muzyki Instrumentalnej w tym I Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy
10 000
21. Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego ul. Wojewódzka 33 40-025 Katowice IV Dni Otwarte Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
5 000
22. Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego ul. Wojewódzka 33 40-025 Katowice XIX Dni Muzyki Wokalnej
5 000
23. Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej "Musica Sacra" Rynek 2 43-430 Skoczów IX Międzynarodowy Festiwal Ekumeniczny Panorama Sztuki Chrześcijańskiej
4 000
24. Ośrodek promocji Kultury "Gaude Mater" ul. Dąbrowskiego 1 42-200 Częstochowa XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater"
20 000
25. Filharmonia Częstochowska ul. Wilsona 16 42-200 Czestochowa XIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Majowa Nutka
6 000
26. Stowarzyszenie Muzyczne Jazzowa Asocjacja Zabrze ul. Paderewskiego 44 41-810 Zabrze 10 Festiwal Muzyki Improwizowanej
5 000
27. Stowarzyszenie Studenckie INICJATYWA Plac Sejmu Śląskiego2/425 40-032 Katowice Jazz raz po raz
5 000
28. Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych Pl. Ks. M.Lutra 7 43-300 Bielsko-Biała "Młodzi Muzycy w Europie"
5 000
29. Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Śląski ul. Słowackiego 12 40-093 Katowice XIII Ogólnopolski Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej
12 000
30. Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Śląski ul. Słowackiego 12 40-093 Katowice XII Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr
5 100
31. Stowarzyszenie Edukacji Artystyczno - Oświatowej ul. Warszawska 28 a 40-008 Katowice XIII Wojewódzki Konkurs Młodych Muzyków pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego
4 000
32. Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców "SAT" Al. Muzyków 1 41-500 Chorzów Festiwal Muzyczny "Śląskie Brzmienie"
5 000
33. Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Pokornej ul. Cysterska 4 47-430 Rudy Wielkie Muzyka w Starym Opactwie - cykl koncertów
3 000
34. Śląskie Towarzystwo Muzyczne ul. Dąbrówki 15 / 8 40-081 Katowice Partnerstwo - cykl koncertów i wykładów
4 000
35. Bielskie Centrum Kultury ul. Słowackiego 27 43-300 Bielsko-Biała V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "SAKRUM IN MUSICA"
8 000
36. Filharmonia Częstochowska ul. Wilsona 16 42-200 Czestochowa IIIrd Hot Jazz Spring Częstochowa 2004 - Festiwal Jazzu Tradycyjnego
5 000
37. Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach Pl. Krauzego 1 41-603 Świętochłowice III Festiwal Bluesowy "Blues na Skałce" i Ogólnopolski konkurs dla nieprofesjonalistów zespołów bluesowych
3 000
38. Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej" ul. Jana Pawła II 44-100 Gliwice XV Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej" Gliwice 2004
8 000
39. Związek Kompozytorów Polskich ul. Zacisze 3 Katowice Wydanie płyty kompaktowej z utworami Edwarda Bogusławskiego
4 000
40. Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Częstochowski ul. Ogińskiego 13 a 42-200 Częstochowa Festiwal Muzyki Chóralnej
3 000
41. Gliwickie Towarzystwo Muzyczne ul. Wieczorka 6 44-100 Gliwice V Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne "Musica pro Europa"
5 000
42. Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" ul. Płk.Ks.W.Kubsza 17 Wodzisław Śląski "Witaj Europo!"
1 500
43. Dom Kultury Rybnik-Niedobczyce ul. Barbary 23 44-270 Rybnik-Niedobczyce V Międzynarodowy Piknik Muzyczny "Rybnik 2004"
4 000
44. Związek Kompozytorów Polskich ul. Zacisze 3 Katowice 92 koncert z serii "Śląska Trybuna Kompozytorów"
1 500
45. Stowarzyszenie Przyjaciół Filharmonii Śląskiej ul. Sokolska 2 40-084 Katowice Widowisko baletowo-muzyczne "Ludziom Hospicjum"
1 000
46. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Katowicki ul. Dworcowa 13 40-012 Katowice Konkurs "PRACA ROKU 2003" - Nagroda GRAND PRIX
3 000
47. Stowarzyszenie Integracji Kulturalnej "Cross Over" ul. Chorzowska 6 / 3 44-100 Gliwice I Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych "wschód-zachód-północ-południe"
5 000
48. Bytomskie Centrum Kultury ul. Żeromskiego 27 41-902 Bytom Program "Meeting Point"
2 000
49. Związek Artystów Rzeźbiarzy Delegatura w Częstochowie ul. Jasnogórska 23 42-200 Częstochowa Wystawa rzeźb balansujących "Podniebny spektakl" Jerzego Kedziory
5 000
50. Gminny Ośrodek Kultury ul. Samorządowa 1a 42-233 Mykanów IV Ogólnopolskie Biennale Rzeźby Plenerowej
2 000
51. Stowarzyszenie "Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka" Oddział Regionalny ul. T.Regera 6 43-400 Cieszyn XV Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Bez Granic"
15 000
52. Stowarzyszenie TE.ART. z siedzibą w Zawierciu ul. Ligonia 30 / 1 40-036 Katowice Premiera spektaklu Teatru Korez pt: "Cholonek" na podstawie powieści Janoscha "Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny"
5 000
53. Teatr Mały ul. ks.kard.Augusta Hlonda 1 43-100 Tychy XXXI Tyskie Spotkania Teatralne
8 000
54. Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana ul. Mickiewicza 20 43-300 Bielsko-Biała XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej
20 000
55. Stowarzyszenie Teatr Cogitatur ul. Gliwicka 9 40-079 Katowice "Pizza del Teatro" - spektakl autorski
8 000
56. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Wyzwolenia 554 43-374 Buczkowice Dziecięca scena miniatur teatralnych - przegląd teatralny krótkich przedstawień i monodramów
2 500
57. Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Województwa Śląskiego w Katowiach ul. Młyńska 17 / 9 Katowice Spotkania w Galerii Laureatów Złotej Maski. Ocalić od zapomnienia
5 000
58. Miejski Ośrodek Kultury ul. Wolności 2 44-230 Czerwionka-Leszczyny X Dziecięcy Festiwal Teatralny
3 000
59. Stowarzyszenie PRO SCAENOGRAPHIA Plac Sejmu Śląskiego nr 2 40-001 Katowice "Teatr w obiektywie" Wystawa wybranych zjawisk w powojennej fotografii teatralnej
4 000
60. Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach Pl. Krauzego 1 41-603 Świętochłowice "Na starcie" Festiwal Młodzieżowych Teatrów Poszukujących oraz Świętochłowickie Spotkania Teatralne
3 000
61. Stowarzyszenie Teatromanów ul. Młodzieżowa 1 / 46 41-500 Chorzów Produkcja przedstawienia wg. tekstu dramaturgicznego Krystyny Miłobędzkiej pt. QUIZ
5 000
62. Stowarzyszenie Ogrody Teatru Al.Niepodległości 2 40-310 Katowice Projekt Teatralny "Nowa Dramaturgia" - realizacja druga - "Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i prawdziwa natura miłości" Brada Fraser'a
5 000
63. Stowarzyszenie Studenckie "Inicjatywa" Plac Sejmu Śląskiego 2/425 40-032 Katowice VII Festiwal Filmów Kultowych
8 000
64. Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych ul. Świerczewskiego 2 43-170 Łaziska Górne XVIII Krajowy Jarmark Kapel Podwórkowych
3 500
65. Stowarzyszenie "Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka" Oddział Regionalny ul. T.Regera 6 43-400 Cieszyn VI Filmowy Przegląd "Kino Na Granicy"
8 000
66. Związek Górnośląski Zarząd Główny ul. P.Stalmacha 17 40-058 Katowice "Śląskie Gody" 2004
10 000
67. Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodziką" 43-474 Koniaków 645 XVII Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
5 000
68. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" ul. Jaworzańska 156 A 43-382 Bielsko-Biała "Animowana Debata" warsztaty animacji komputerowej dla grup dysfunkcyjnych
5 000
69. Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach ul. Ks.A.Janusza 21 43-410 Zebrzydowice XI Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych "ZŁOTY KŁOS" EURO-FOLKLOR 2004
4 000
70. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach ul. S.Staszica 2 43-330 Wilamowice "Wilamowskie Śmiergusty 2004" VII Wiosenne Spotkania Gmin i Grup Etnicznych Europy
4 000
71. Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Terenowego Pl. Teatralny 1 41-800 Zabrze VII Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Poezja i proza w języku Shakespeare'a"
2 500
72. Gminny Ośrodek Kultury Plac Kościuszki 42-265 Dąbrowa Zielona X Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę
1 500
73. Gminny Ośrodek Kultury ul. Samorządowa 1a 42-233 Mykanów IX Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego
3 000
74. Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" ul. Płk.Ks.W.Kubsza 17 Wodzisław Śląski IV Międzynarodowy Festiwal "Folklor bez Granic"
3 500
75. Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach ul. 1 Maja 95 44-206 Rybnik XXII Festiwal Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego
3 000
76. Miejski Ośrodek Kulturalny ul. Młyńska 14 41-260 Sławków Ogólnopolski Konkurs Literacki "Wiosna poetycka"
1 500
77. Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 67 43-250 Pawłowice VII Przegląd Zespołów Młodzieżowych "SALA PRÓB 2004"
1 000
78. Gminna Biblioteka Publiczna 34-371 Ujsoły "Wielkanoc tradycja dla przyszłości"
1 000
79. Fundacja dla Śląska ul. Dąbrowskiego 23/512 40-032 Katowice II Festiwal Uczelni Artystycznych ARTERIE 2004
6 000
80. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu Bielsko-Biała ul. Słowackiego 17 a 43-301 Bielsko-Biała "Tworzymy własne wydawnictwo" - konkurs na napisanie książki w ramach programu "Beskidy bez granic"
2 000
81. Stowarzyszenie Artystyczne im. Jana Dormana ul. Małachowskiego 18 42-500 Będzin V regionalny FESTIWAL STRACHÓW - Zagłębie 2004
3 000
82. Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej 34-331 Świnna 350 XI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Mieszkam w Beskidach" etap II
2 000
83. Młodzieżowy Dom Kultury ul. Łukasińskiego 68 42-200 Częstochowa IX Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Cztery pory roku na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej"
2 000
84. Miejski Dom Kultury ul. Plebiscytowa 9 42-700 Lubliniec XII Wojewódzkie Warsztaty Plastyczne Dla Dzieci Szczególnie Uzdolnionych
1 000
85. Muzeum w Tarnowskich Górach Rynek 1 42-600 Tarnowskie Góry W jedności siła - sesja popularnonaukowa i wystawa z cyklu Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach dla upamiętnienia 100-lecia tarnogórskiej Hali Strzeleckiej
1 000
86. Pałac Kultury Zagłębia Plac Wolności 1 41-300 Dąbrowa Górnicza XLIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje rejonowe
2 000
87. Miejski Dom Kultury ul. Gen. J. Hallera 28 40-321 Katowice III Turniej Tańca Break Dance - Battle
1 000
88. Tarnogórskie Centrum Kultury ul. Sobieskiego 7 42-600 Tarnowskie Góry "Znad Niemna i Wilii" - Festiwal Kultury Litewskiej i Dziedzictwa Kulturowego Polaków na Litwie
4 000
89. Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Terenowego Pl. Teatralny 1 41-800 Zabrze V konkurs Recytatorski "Poezja i proza w języku Goethego i Schillera"
1 000
90. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice II Festiwal talentów i niezwykłych umiejętności dzieci i młodzieży Województwa Śląskiego
3 000
91. Związek Górnośląski Zarząd Główny ul. P.Stalmacha 17 40-058 Katowice XI Przegląd Piosenki Dziecięcej "Śląskie Śpiewanie" 2004
6 000
92. Stowarzyszenie Wspierania Działań Kulturotwórczych "Uwaga Kultura" ul. Traugutta 27 / 3 43-300 Bielsko-Biała Śląsk Literacki
1 500
93. Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ul. Misyjna 8 43-445 Dzięgielów Zobaczyć przeszłość - makieta historycznego Cieszyna
2 000
94. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Chorzów pl. Hutników 41-500 Chorzów Wojewódzki Przegląd Obrzędów Wiosennych i Pieśni "POWITANIE WIOSNY"
1 500
95. Górnośląskie Towarzystwo Literackie ul. Dworcowa 13 40-012 Katowice V edycja konkursu literackiego "O Nagrodę Skrzydła IKARA"
4 500

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice