Katowice, 6 kwietnia 2004

TW - 0725-2/ 9/04

  Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci
- wszyscy

W związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, stajemy przed wyzwaniem właściwego wykorzystania szans jakie nam, jako krajowi ale również obywatelom, stwarza system wsparcia obowiązujący we wspólnocie. Niewątpliwie, jednym z zasadniczych elementów pomocy, szczególnie oczekiwanej przez środowisko rolników, są dopłaty obszarowe oraz płatności uzupełniające do powierzchni uprawowych. Zasadniczym warunkiem uzyskania wsparcia, jest złożenie w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca br. we właściwych terytorialnie biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa indywidualnych, prawidłowo wypełnionych wniosków.

Ze względu na szczególny zasięg i rozmiar tej operacji, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o udzielenie pomocy organizacyjnej oraz wsparcia merytorycznego zainteresowanym rolnikom .
Uważam, że w każdej jednostce samorządu terytorialnego, na ten gorący okres, może być udostępnione pomieszczenie, w którym wyznaczeni, kompetentni pracownicy udzielaliby pomocy w sporządzeniu wniosków. W tym celu zabezpieczenia merytorycznej strony tej akcji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Oddział Regionalny w Częstochowie, gotowa jest przeszkolić dwóch pracowników z każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Dla jak najszerszej i pełnej informacji o dopełnieniu obowiązku złożenia wniosku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomiar powierzchni upraw, wskazane byłoby aby treści tego pisma rozpowszechniona została w sołectwach i dzielnicach.

Oczywiście, realizacja tego przedsięwzięcia nie należy do Państwa obowiązków, niemniej jednak dla dobrze pojętego interesu społecznego, wnoszę o realizację takiej pomocy.

W przeświadczeniu zrozumienia tego problemu, w nadziei na dobrą współpracę

 

wicemarszałek
Województwa Śląskiego

Jan Grela

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice