SYSTEM DOPLAT BEZPOŚREDNICH (UPROSZCZONY)

Unia Europejska system dopłat bezpośrednich na większą skalę zaczęła stosować po 1992 roku. Obecnie w ramach obowiązującego systemu stosowane są dopłaty do upraw polowych ( zboża, rośliny oleiste i wysokobiałkowe, len i konopie, tytoń, ziemniaki skrobiowe ). Ogółem w UE funkcjonuje 30 rodzajów dopłat.

Polska zdecydowała się na czasowe wprowadzenie uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich polegającego na jednakowej w całym kraju stawce obszarowej - do ha użytków rolnych, poza tym system ten gwarantuje łatwiejszy dostęp do dopłat dla wszystkich gospodarstw , a nie tylko tych, które są uprawnione do dopłat bezpośrednich w systemie standardowym funkcjonującym w UE.
System nie wymaga odłogowania części gruntów, ponadto daje rolnikom swobodę decyzji produkcyjnych, chodzi o to czy rolnik będzie kierował się chłonnością rynku zbytu, czy też nastawić się będzie na dopłaty do ściśle ustalonych upraw lub chowu zwierząt gospodarskich . Dopłatami objęte będą działki pozostające w uprawie na dzień 30 czerwca 2003 r.

Rolnicy w Polsce w pierwszych trzech latach członkostwa otrzymywać będą dopłaty na następujących zasadach:

każdy użytkownik gruntu rolnego o powierzchni powyżej 1 ha otrzyma:

  • 41 euro/ha w roku 2004
  • 51 euro/ha w roku 2005
  • 61 euro/ha w roku 2006

Ponadto rolnik otrzyma dopłaty powierzchniowe na produkcję roślinną - zboża, oleiste, wysokobiałkowe, len i konopie włókniste, strączkowe, tytoń, chmiel i ziemniaki na skrobię - w wysokości

  • 70 euro/ha w roku 2004
  • 71 euro/ha w roku 2005
  • 72 euro/ha w roku 2006

Dodatkowo rolnicy otrzymają dopłatę powierzchniową do posiadanych łąk i pastwisk :

  • 45 euro/ha w roku 2004
  • 56 euro/ha w roku 2005
  • 69 euro/ha w roku 2006
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice