Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu

9 sierpnia 2004r., godz. 11.00

Sala Błękitna, Urząd Marszałkowski w Katowicach

Program posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu, który odbył się w dniu 27 lipca br.
 3. Przedstawienie informacji nt. przeprowadzonych konkursów w ramach ZPORR oraz nowych zasad , które obejmą przyszłe konkursy - Pani Elżbieta Bieńkowska, Dyrektor Wydziału Programowania i Funduszy Europejskich
 4. Podjęcie uchwał dotyczących rekomendacji Zarządowi Województwa Śląskiego listy rankingowej wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach ZPORR na działania:
  • 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
  • 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
  • 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
 5. Sprawy inne
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice