Lista projektów zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego
do dofinansowania z funduszy strukturalnych
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie 1.1.1 - Infrastruktura drogowa

Lp
WNIOSKODAWCA
TYTYŁ PROJEKTU
WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU
PROCENTOWY POZIOM DOFINANSOWANIA Z EFRR
1 Bytom Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap II
72 413 704,00
96 551 605,00
75,00%
2 Województwo Śląskie - Ruda Śląska Budowa DTŚ Zachód odcinek R1, R2 w Rudzie Śląskiej
59 740 000,00
252 130 740,00
33,70%
3 Sosnowiec Dostępne centrum - Modernizacja układu komuniakacyjnego, ul. Piłsudskiego w Sosnowcu - etap III.
6 693 750,00
8 925 000,00
75,00%
4 Częstochowa Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów strefy aktywności gospodarczej w Częstochowie
3 431 612,90
5 241 163,86
75,00%
5 Bielsko-Biała Usprawnienie połączeń drogowych w Bielsku-Białej - modernizacja DW 942 w Bielsku-Białej.
11 512 499,00
15 372 000,00
75,00%
6 Jastrzębie Zdrój Modernizacja ul. Libowiec jako drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Jastrzębiu Zdroju.
6 973 688,69
9 298 251,58
75,00%
7 Katowice Połączenie ul. Stęślickiego z ul. Sądową w Katowicach
8 525 928,00
11 547 060,00
75,00%
8 Chorzów Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego Niedźwiedziniec i Radoszowskiej w Chorzowie.
680 370,00
1 106 750,00
75,00%
9 Żory Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i DW 935 na terenie miasta Żory.
35 121 442,30
46 867 019,80
75,00%
10 Żywiec Przebudowa al. Piłsudskiego w Żywcu na odcinku gminnym - od ronda do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza.
2 114 330,49
2 819 107,31
75,00%
11 Piekary Śląskie Połączenie drogowe ul. Karola Miarki z Obwodową Zachodnią w Piekarach Śląskich
7 880 324,00
10 507 099,00
75,00%
12 Tarnowskie Góry - Starostwo Powiatowe Przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Legionów w Tarnowskich Górach
920 645,78
1 227 527,71
75,00%
13 Tychy Modernizacja skrzyżowania (rondo) ul. Sikorskiego i AK w Tychach
2 041 507,00
2 758 794,00
74,00%
14 Rybnik Rozbudowa układu komunikacyjnego Rybnika przez przebudowę skrzyżowania na DW920
992 276,16
1 323 034,89
75,00%
15 Bielsko-Biała Przebudowa ul. Olszówki - rozbudowa systemu dróg dojazdowych do terenów rekreacyjnych Bielska-Białej.
2 733 746,00
3 644 994,00
75,00%
16 Jastrzębie Zdrój Modernizacja al. Piłsudskiego - etap III.
4 117 468,33
5 489 957,77
75,00%
17 Piekary Śląskie Przebudowa skrzyżowania ulic Bytomskiej, Jana Pawła II i Inwalidów Wojennyuch w Piekarach Śląskich
2 088 999,00
2 785 332,00
75,00%
18 Rybnik Nowe warunki dla rozwoju działalności gospodarczej - przebudowa układu komunikacyjnego w Rybniku.
4 244 144,41
5 658 859,22
75,00%
  Suma
232 226 436,06
Alokacja na działanie:
342 017 438,00
Do wykorzystania:
109 791 001,94

Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Lp
WNIOSKODAWCA
TYTYŁ PROJEKTU
WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU
PROCENTOWY POZIOM DOFINANSOWANIA Z EFRR
1 Miasto Rybnik Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik
3 225 290,60
4 300 387,50
75%
2 Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Budowa systemu faksowo-mailowego z podpisem elektronicznym dla jednostek policji w woj. Śląskim
3 654 693,00
4 872 924,00
75%
  Suma:
6 879 983,60
 
Alokacja na działanie:
41 211 963,22
Do wykorzystania:
34 331 979,62
(w zł.)

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice