Ustalenia
dotyczące przygotowania i przeprowadzenia
"Dni Kultury Województwa Śląskiego w Północnej Nadrenii-Westfalii"


Województwo Śląskie oraz kraj związkowy Północna Nadrenia-Westfalia zgadzają się, że wymiana kulturalna między ich regionami jest ważną częścią współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków w myśl podpisanego 1 września 2000 przez Marszałka Jana Olbrychta oraz Premiera Wolfganga Clementa Wspólnego Oświadczenia.

W celu pogłębienia współpracy kulturalnej Województwo Śląskie zaprezentuje od jesieni 2002 do wiosny 2003 swój potencjał kulturalny w Północnej Nadrenii-Westfalii.

Zamierza się przeprowadzenie podobnej prezentacji kultury kraju związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii w Województwie Śląskim od wiosny 2004.

Minister ds. federacji i Europy kraju związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii, wspierany przez Fundację Haus Oberschlesien, zaprosi zainteresowanych organizatorów z Północnej Nadrenii-Westfalii do przedstawienia wybranej oferty kulturalnej. Oferta jest skierowana szczególnie do miast, gmin i powiatów współpracujących z partnerami w Województwie Śląskim.

Wraz z zaproszeniem do udziału w Dniach Kultury Województwa Śląskiego w Północnej Nadrenii-Westfalii, Minister ds. federacji i Europy Północnej Nadrenii-Westfalii oraz Zarząd Województwa Śląskiego przyjmą patronat i koordynację współpracy w Północnej Nadrenii-Westfalii. Za organizację i przeprowadzenie poszczególnych części programowych odpowiedzialność przejmują miejscowi organizatorzy z Północnej Nadrenii-Westfalii.

Oferta programowa będzie wybrana przez radę programową, do której z każdej ze stron, Wojewodztwa Śląskiego i Północnej Nadrenii-Westfalii będą należały trzy kompetentne osoby z dziedziny kultury.

W celu wspierania rady programowej, do doradztwa oraz koordynacji osób współdziałających oraz miejscowych organizatorów są wyznaczeni po stronie Województwa Śląskiego Instytut Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach, a po stronie Północnej Nadrenii-Westfalii Fundacja Haus Oberschlesien.

W celu wsparcia miejscowych organizatorów Dni Kultury Województwa Śląskiego Województwo Śląskie i kraj Północna Nadrenia-Westfalia ustalają następujące podstawy współpracy:

1. Honoraria dla śląskich twórców i zespołów mają być pokryte w wysokości po 50% przez każdą ze stron polską i niemiecką.

2. Koszty przejazdu do Północnej Nadrenii-Westfalii przejmie strona polska. Koszty podróży w obrębie Północnej Nadrenii-Westfalii mają być pokryte każdorazowo przez organizatora.

3. Organizatorzy ponoszą koszty na miejscu (nocleg, wyżywienie, broszury programowe, reklama, ew. moderacja, tłumaczenie).

4. Województwo Śląskie i kraj północna Nadrenia-Westfalia przekazują do dyspozycji organizatorów logo, które będzie obowiązywać dla całej prezentacji.

5. Fundacja Haus Oberschlesien jest w Północnej Nadrenii-Westfalii głównym partnerem dla organizatorów nadreńsko-westfalskich. Opracuje ona w uzgodnieniu z organizatorami oraz Instytutem Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris materiały programowe Dni Kultury i odda go do dyspozycji organizatorów. Fundacja Haus Oberschlesien zajmie się koordynacją zainteresowań programowych, zgłoszonych przez organizatorów z Północnej Nadrenii-Westfalii i w ramach ich życzeń skontaktowaniem z polskimi partnerami.
Po polskiej stronie zadania przejmie Ars Cameralis Silesiae Superioris.

6. Koszty przygotowania Dni Kultury i rady programowej ponoszą strony polska i niemiecka każdorazowo za swoją część. Koszty materiałów programowych obejmujących wszystkie imprezy oraz pozamiejscowe środki reklamy poniosą po połowie Północna Nadrenia-Westfalia i Województwo Śląskie. Przy tym obie strony postarają się o zmniejszenie wspólnych kosztów przez znalezienie sponsorów.

7. Umowa została sporządzona w jednobrzmiących wersjach, obowiązujących w języku polskim i niemieckim.

 

Kraj związkowy
Północna Nadrenia-Westfalia
Województwo
Śląskie