Samorządowy Kraj Żyliński

Samorządowy Kraj Żyliński położony jest w północno-zachodniej części Republiki Słowackiej. Jest trzecim pod względem wielkości regionem w Słowacji. Zajmuje powierzchnię: - 6788,41 km2. Zamieszkuje go 691 201 mieszkańców.

Kraj Żyliński jest usytuowany na międzynarodowych trasach komunikacyjnych z wieloma przejściami granicznymi, głównie do Polski i Czech. Stwarza to dogodne warunki wykorzystania terenów tranzytowych między północną a południową Europą.

W regionie rozwija się przemysł chemiczny, papierniczy, odzieżowy, meblowy oraz rolnictwo.
Znajdują się tam m.in.: Uniwersytet Żyliński, Wyższa Szkoła Transportu, gimnazja, konserwatorium, oraz liczne licea.

Kraj Żyliński charakteryzuje niezwykłe bogactwo okolicznej przyrody o nadzwyczajnych warunkach geomorfologicznych i klimatycznych, które tworzą parki narodowe: Mała Fatra, NAPANT, TANAP; obszary chronione: Horná Orava, Kysuce, Skorušinské Vrchy, Veľká Fatra oraz liczne rezerwaty i zabytki przyrody. Atrakcją turystyczną są liczne ośrodki termalno-lecznicze.

Do zabytków kulturowo-historycznych zaliczyć należy: Skansen Vlkoninec, który w 1993 r. został wpisany na listę zabytków światowego dziedzictwa kultury UNESCO, skansen Čičmany, muzeum wsi liptowskiej w Pribilinie, muzeum wsi kysuckiej w Novej Bystricy-Vychylovce, muzeum Janosika w Terchovej, rzeźbiona w drewnie ruchoma szopka bożonarodzeniowa w Rajeckiej Lesnej, skansen wsi orawskiej Zuberec oraz urocze zamki w: Orawie, Budatinie, Strečnie, zamek bytčanski i inne. Na uwagę koneserów sztuki zasługują także atrakcje kulturalne będące świadectwem zachowania ludowych tradycji z których najważniejsze to słowackie i międzynarodowe festiwale, takie jak: Święto Janosika, Dni Cyryla i Metodego w Terchovej, festiwal folklorystyczny Východná itp.

Samorządowy Kraj Żyliński, dzieli się na 11 powiatów i 315 gmin, z czego 18 posiada statut miasta. Funkcję Wojewody Żylińskiego pełni Anton Straka.

Miasto Żylina - stolica Kraju należy do największych miast Republiki Słowackiej. Jest również naturalną stolicą północno-zachodniej części Słowacji. W Żylina mają swoją siedzibę firmy przemysłowe i budowlane oraz prawie 20 instytucji finansowych. Obecnie mieszka tam ok. 100 000 mieszkańców. Znaczenie miasta wzrosło po powstaniu Republiki Słowackiej w roku 1993, a nowym impulsem rozwojowym było utworzenie Województwa Żylińskiego w roku 1996, które od roku 2002 przekształcone zostało w Samorządowy Kraj Żyliński.

Kraj Żyliński jest również częścią Euroregionu "Beskidy" w ramach którego bardzo aktywnie realizowana jest współpraca przygraniczna z Województwem Śląskim.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice