Szczyt Młodzieży regionalnego Trójkąta Weimarskiego "Młodzi obywatele Europy"

1 września, PONIEDZIAŁEK

9.00 - 10.30 Zajęcia integracyjne - wyjaśnienie celu spotkania - Sala kominkowa
(Prowadzący zajęcia: Jean-Daniel Mitton, Rudolf Herrmann)

10.30 - 11.30 Wprowadzenie o Województwie Śląskim
(Prelegent: Adam Hajduga)

11.30 - 13.00 Sesja - wykład wprowadzający
Temat: "Wielokulturowość Województwa Śląskiego"
(Prelegent: dr Łucja Ginko)

14.00 Wyjazd do Koszęcina

14.10 Po drodze - złożenie kwiatów na cmentarzu na zbiorowej mogile Żołnierzy Wojska Polskiego z 7 Dywizji Piechoty Armii Kraków w Złotym Potoku przez 3 grupy młodzieży.
Obecność przedstawiciela Zarządu Województwa, przedstawicieli Polsko- Niemieckiej i Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży

16.00 Spotkanie z zespołem Śląsk w Koszęcinie
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny, ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin, Tel. (0-34) 35 76 341

2 września, WTOREK

9.00 - 10.50 Praca w grupach z moderatorami

"Rola młodych w społeczeństwie narażonym na niebezpieczeństwa i trudności gospodarcze (bezrobocie, marginalizacja mniejszości społecznych)"
Referent: Jerome Vaillant
Moderator: Jean-Daniel Mitton
Animator: Monika Mrówczyńska

"Bycie obywatelem w nowej Europie i partycypowanie w debacie nad jej nowym kształtem (udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego)"
Referent: prof. Renata Fritsch-Bournazel
Moderator: Agnieszka Liszka
Animator: Eillen Maretzki

"Współpraca międzyregionalna w kontekście międzynarodowym (problemy przepływu osób, towarów, usług na terenie UE, podejmowanie działalności gospodarczej w innym kraju)
Referent: Maria Wodzyńska-Walicka
Moderator: Rudolf Herrmann
Animator: Agnieszka Teodorczyk

11.45 - 12.30 Zwiedzanie cmentarza żydowskiego w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego

12.30 - 13.15 Przejazd do Dąbrowy Górniczej. Powitanie przez prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza

15.00 - 16.00 Sesja w Dąbrowie Górniczej - Urząd Miasta ul. Graniczna 21
Temat: "Dziedzictwo żydowskie"
(Prelegent: Prof. Dariusz Walerjański)

3 września, ŚRODA

10.00 - 12.30 Cieszyn - powitanie na rynku przez Starostę Cieszyńskiego. Zwiedzanie Cieszyna
Rynek, 43-400 Cieszyn, Starostwo powiatu Cieszyn Tel. (0-33) 851 04 44 / wew. 170

14.00 - 16.00 Dyskusja na temat: "Współpraca transgraniczna, euroregiony"
(Prelegenci: radni Woj. Śl. dr Jan Olbrycht, prof. Marek Trombski)
Sala Sesyjna Urzędu Miasta
Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, Tel. (0-33) 852 07 01

4 września, CZWARTEK

9.00 - 12.30 Złoty Potok - Sesja

"Rola młodych w społeczeństwie narażonym na niebezpieczeństwa i trudności gospodarcze"
Referent: Jerome Vaillant
Moderator: Jean-Daniel Mitton
Animator: Monika Mrówczyńska

"Bycie obywatelem w nowej Europie i partycypowanie w debacie nad jej nowym kształtem"
Referent: Jerome Vaillant, Klaus Ziemer
Moderator: Agnieszka Liszka
Animator: Eillen Maretzki

"Współpraca międzyregionalna w kontekście międzynarodowym (problemy przepływu osób, towarów, usług na terenie UE, podejmowanie działalności gospodarczej w innym kraju)
Referent: Maria Wodzyńska-Walicka
Moderator: Rudolf Herrmann
Animator: Agnieszka Teodorczyk

15.00 - 18.00 Zwiedzanie Jasnej Góry - Częstochowa

5 września, PIĄTEK

9.30 - 10.30 Zwiedzanie gmachu Biblioteki Śląskiej - wykład: "Historia i pamięć"
(Prelegent: prof. Jan Malicki - Dyrektor Biblioteki)
40-021 Katowice, Pl. Rady Europy 1, (0-32) 208 37 00

13.30 - 14.00 Powitanie przez Marszałka Województwa Michała Czarskiego w sali Sejmu Ślaskiego, krótkie zwiedzanie gmachu Urzędu oraz wspólne zdjęcie na schodach westybulu

14.30 - 16.30 Debata z szefami regionów - Sala Banku Śląskiego
Bank Śląski, ul. Sokolska 34, 40-086Katowice, Tel. (0-32) 357 7000
17.00 Powrót do Złotego Potoku

6 września, SOBOTA

Wyjazd uczestników

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice