Załącznik 11


Oświadczenie Strony Samorządowej


Miejscowość,...........................dnia......................

Oświadczenie Samorządu Województwa ..........................


Samorząd Województwa ......................... oświadcza, że nie będzie zgłaszać roszczeń w stosunku do środków wygospodarowanych w wyniku zaniechania finansowania inwestycji wieloletniej jednostki samorządu terytorialnego bądź ograniczenia tego finansowania i przeznaczenia tych środków w ramach kontraktu na inne zadania, które stają się rozliczeniem tej inwestycji w części obejmującej wygospodarowaną kwotę.

Wykaz inwestycji wieloletnich z terenu Województwa
.......................
o jakich mowa
w art. 53 ustawy
o zasadach wspierania rozwoju regionalnego

Łączna kwota środków przeznaczonych w Programie wsparcia na lata 2001 -2002 na rozliczenie inwestycji wymienionych w kolumnie 1

Łączna kwota środków przeznaczonych w kontrakcie wojewódzkim w 2001 i w 2002 r. na inwestycje wymienione w kolumnie 1

Różnica kwot zapisanych w kolumnach 2 i 3 w stosunku do której nie będą zgłaszane roszczenia

1

2

3

4

       
       
       
       
       Za Zarząd Województwa:

Marszałek Województwa: