Załącznik nr 4Plan finansowy

§1. Przewidywane zobowiązania finansowe stron w podziale na działania wynikające z programu wojewódzkiego.W tysiącach złotych, a w kolumnie „Środki publiczne Unii Europejskiej” i „Międzynarodowe Instytucje Finansowe (MIF)” w tysiącach EURO

priorytet

typy przedsięwzięć

przedsięwzięcie (działanie)

Środki publiczne Unii Europejskiej (w tys. euro)

Środki publiczne krajowe (w tys. zł)

Środki prywatne ( w tys. zł)

"Środki MIF
razem (w tys. euro)"


"Środki publiczne
Unii Europejskiej
razem"

Fundusze przedakcesyjne

Środki publiczne krajowe

Budżet państwa

BUDŻET WOJEWÓDZTWA

Budżet powiatu

Budżet gminy

Inne, w tym fund. celowe

Phare

IB

CBC

ESC

razem

2001

2002

2001

2002

2001

2002

2001

2002

razem

2001

2002

2001

2002

2001

2002

2001

2002

2001

2002

2001

2002

2001

2002

   

Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych

                                                        
 

Rozbudowa szkół i uczelni wyższych

                                                     
   

Wsparcie szkół podstawowych

                 

2961

2961

 

2961

                         
   

Wsparcie szkół podstawowych specjalnych

                 

197

197

 

197

                           
   

Wsparcie gimnazjów

                 

2916

2916

 

2916

                         
   

Wsparcie liceów ogólnokształcących

                 

591,5

591,5

 

591,5

                         
   

Wsparcie liceów i techników zawodowych

                 

1184,5

1184,5

 

1184,5

                         
                       

7850

7850

 

7850

                          
 

wsparcie kształcenia ustawicznego i dokształcania zawodowego

                                                      
   

Zakończenie budowy siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie (WOM),

                 

4092

592

3500

592

3500

                       
   

Adaptacja budynku do potrzeb Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej

                 

2097

2097

 

2097

                         
   

Rozwój zasobów ludzkich (PHARE 2001)

2272,65

2272,65

         

2272,65

 

3030

3030

 

3030

                   

873

     
   

Programy horyzontalne Phare 2001 wspierające rozwój zasobów ludzkich oraz rozwój sektora MŚP

2487,35

2487,35

         

2487,35

 

3295

3295

 

3295

                         
     

4760

4760

         

4760

 

12514

9014

3500

9014

3500

               

873

     
 

modernizacja i remonty obiektów instytucji kultury

                                                     
   

Remont i modernizacja Pałacu w Koszęcinie

                 

790

690

100

600

 

90

100

                   
   

Opera Śląska w Bytomiu - remont, modernizacja, rozbudowa

                 

3737

737

3000

 

3000

737

                     
                        

4527

1427

3100

600

3000

827

100

                    
   

RAZEM PRIORYTET A:

4760

4760

         

4760

 

24891

18291

6600

17464

6500

827

100

           

873

     

Umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców

                                                       
 

Wspieranie sportu i rekreacji

                                                     
   

Dokończenie przebudowy Stadionu Śląskiego,

                 

54000

27000

27000

27000

27000

                        
                       

54000

27000

27000

27000

27000

                        
 

Inwestycje w zakresie ochrony zdrowia

                                                     
    

Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja i rozbudowa - dział zabiegowo - diagnostyczny

                    

5800

2300

3500

1000

1000

   

1000

2500

   

300

         
   

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku

                 

86500

32500

54000

30000

54000

       

2500

             
   

Szpital Miejski w Raciborzu

                 

39569

9569

30000

9569

30000

                       
    

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - dokończenie budowy

                 

56156

47451

8705

47451

8705

                       
   

Budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie

                 

7500

4000

3500

4000

3500

                       
   

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu- budowa kuchni

                 

3197

3197

 

1500

             

1697

         
                        

198722

99017

99705

93520

97205

   

1000

2500

2500

 

1997

         
   

RAZEM PRIORYTET B:

                 

252722

126017

126705

120520

124205

   

1000

2500

2500

 

1997

         

Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego

                                                       
 

Modernizacja układu komunikacyjnego, budowa obwodnic miast oraz dróg łączących z południową granicą Polski

                                                       
     

Rozwój infrastruktury transportowej w ramach PHARE 2001 - budowa obwodnicy Ustronia

2800

2800

          

2800

 

3800

3800

 

1880,0

 

1920,00

                     
   

Modernizacja drogi Racibórz-Rybnik-Żory-Pszczyna, w tym w ramach środków z PHARE 2001 - Rozwój infrastruktury transportowej - budowa obwodnicy Pszczyny

8700

8700

         

8700

 

35200

35200

 

8722

 

8859

     

8859

 

8760

         
   

Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej

                 

101305

73750

27555

23250

27555

           

50500

         
   

Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych Pietraszyn-Sudice i Chałupki-Bohumin (PHARE CBC 2001)

2000

2000

     

2000

     

7000

7000

 

990

 

510

     

5500

             
   

Modernizacja drogi wojewódzkiej do przejścia granicznego ze Słowacją Korbielów-Oravska Polhora (PHARE CBC 2002)

1642,5

 

1642,5

     

1642,5

   

6430

 

6430

 

990

 

4340

 

700

 

400

           
     

15142,5

13500

1642,5

   

2000

1624,5

11500

 

153735

119750

33985

34842

28545

11289

4340

 

700

14359

400

59260

         
 

Rozbudowa urządzeń przesyłowych

                                                     
   

Modernizacja linii ozonu i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji i Uzdatniania Wody w Goczałkowicach

                 

50140

11000

39140

11000

39140

                       
   

Wodociąg Dziećkowice - budowa 3-go ciągu technologicznego z rurociągami

                 

6970

1970

5000

1970

5000

                        
                       

57110

12970

44140

12970

44140

                       
   

RAZEM PRIORYTET D:

15142,5

13500

1642,5

   

2000

1642,5

11500

 

210845

132720

78125

47812

72685

11289

4340

 

700

14359

400

59260

         

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw

                                                       
 

Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw

                                                     
   

Modelowe przekształcenie zdegradowanego terenu poprzemysłowego w strefę atywności gospodarczej dla MŚP (Phare 2001)

3000

3000

         

3000

 

8000

8000

 

2000

         

6000

              
   

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie (Phare 2001)

2000

2000

         

2000

 

2667

2667

 

1334

 

800

     

533

             
   

Program horyzontalny w ramach PHARE 2002

2250

 

2250

         

2250

2700

 

2700

 

2700

                       
     

7250

5000

2250

       

5000

2250

13367

10667

2700

3334

2700

800

     

6533

             
   

RAZEM PRIORYTET E:

7250

5000

2250

       

5000

2250

13367

10667

2700

3334

2700

800

     

6533

             
   

RAZEM PRIORYTETY:

27152,5

23260

3892,5

   

2000

1642,5

21260

2250

501825

287695

214130

189130

206090

12916

4440

1000

3200

23392

400

61257

 

873

     

kurs: 1 euro = 4 zł