Załącznik nr 4

§2. Przewidywane wydatki na działania (zadania) wynikające z programu wojewódzkiego wg priorytetu i roku.

W tysiącach złotych, a w kolumnie „Środki publiczne Unii Europejskiej” i „Międzynarodowe Instytucje Finansowe (MIF)” w tysiącach EURO

priorytet

typy przedsięwzięć (cel)

przedsięwzięcie (działanie)

Środki publiczne Unii Europejskiej (w tys. euro)

Środki publiczne krajowe (w tys. zł)

Środki prywatne (w tys. zł)

"Środki MIF razem (w tys. euro)"

Środki publiczne
Unii Europejskiej

Fundusze przedakcesyjne

Środki publiczne krajowe

Budżet państwa

BUDŻET WOJEWÓDZTWA

Budżet powiatu

Budżet gminy

Inne, w tym fund. celowe

Phare

IB

CBC

ESC

razem

2001

2002

2003-2005

2001

2002

2001

2002

2003-2005

2001

2002

2003-2005

razem

2001

2002

2003-2005

2001

2002

2003-2005

2001

2002

2003-2005

2001

2002

2003-2005

2001

2002

2003-2005

2001

2002

2003-2005

2001

2002

2003-2005

2001

2002

Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozbudowa szkół i uczelni wyższych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wsparcie szkół podstawowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2961

2961

0

0

2961

 
 

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wsparcie szkół podstawowych specjalnych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

197

197

0

0

197

 
 

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wsparcie gimnazjów

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2916

2916

0

0

2916

 
 

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wsparcie liceów ogólnokształcących

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

591,5

591,5

0

0

591,5

 
 

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wsparcie liceów i techników zawodowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1184,5

1184,5

0

0

1184,5

 
 

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wsparcie kształcenia ustawicznego i dokształcania zawodowego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7850

7850

0

0

7850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 

Zakończenie budowy siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie (WOM)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4092

592

3500

0

592

3500

 
 

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0

 
 

Adaptacja budynku do potrzeb Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2097

2097

0

0

2097

0

0

0

0

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0

0

 
 
 
 

Rozwój zasobów ludzkich (PHARE 2001)

2272,65

0

750,25

1522,4

0

0

0

0

0

0

750,25

1522,4

3030

0

1000

2030

0

1000

2030

 

0

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

288

585

 
 
 
 

Programy horyzontalne Phare 2001 wspierające rozwój zasobów ludzkich oraz rozwój sektora MŚP*

2487,35

 

248,25

2239,1

 
 
 
 
 
 

248,25

2239,1

3295

330

2965

0

330

2965

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4760

0

998,5

3761,5

0

0

0

0

0

0

998,5

3761,5

12514

3019

7465

2030

3019

7465

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288

585

0

0

 

modernizacja i remonty obiektów instytucji kultury

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remont i modernizacja Pałacu w Koszęcinie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

790

690

100

0

600

 
 

90

100

 
 
 
 
 
 
 

0

 
 
 
 
 

0

0

 
 

Opera Śląska w Bytomiu - remont, modernizacja, rozbudowa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3737

737

3000

0

0

3000

  

737

0

 
 
 
 
 
 
 

0

0

 

0

0

 

0

0

 
 
 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4527

1427

3100

0

600

3000

0

827

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 

RAZEM PRIORYTET A:

4760

0,0

998,5

3761,5

0

0

0

0

0

0

998,5

3761,5

24891

12296

10565

2030

11469

10465

2030

827

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288

585

0

0

Umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0

 

Wspieranie sportu i rekreacji

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokończenie przebudowy Stadionu Śląskiego,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54000

27000

27000

0

27000

27000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54000

27000

27000

0

27000

27000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Inwestycje w zakresie ochrony zdrowia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja i rozbudowa - dział zabiegowo - diagnostyczny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5800

2300

3500

0

1000

1000

 
 
 
 

1000

2500

 
 
 
 

300

 
 
 
 
 

0

0

 
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86500

32500

54000

0

30000

54000

 
 
 
 
 
 
 

2500

 
 
 
 
 
 
 
 

0

0

 
 

Szpital Miejski w Raciborzu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39569

9569

30000

0

9569

30000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0

 
 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - dokończenie budowy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56156

47451

8705

0

47451

8705

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0

 
 

budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7500

4000

3500

0

4000

3500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0

 
 

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu- budowa kuchni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3197

3197

0

0

1500

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1697

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

198722

99017

99705

0

93520

97205

0

0

0

0

1000

2500

0

2500

0

0

1997

0

0

0

0

0

0

0

 
 

RAZEM PRIORYTET B:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

252722

126017

126705

0

120520

124205

0

0

0

0

1000

2500

0

2500

0

0

1997

0

0

0

0

0

0

0

Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizacja układu komunikacyjnego, budowa obwodnic miast oraz dróg łączących z południową granicą Polski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwój infrastruktury transportowej w ramach PHARE 2001 - budowa obwodnicy Ustronia

2800

0

1850

950

0

0

0

0

0

0

1850

950

3800

0

2000

1800

0

1000

880

0

1000

920

 
 
 

0

 
 

0

 
 
 
 
 

0

0

 
 

Modernizacja drogi Racibórz-Rybnik-Żory-Pszczyna, w tym w ramach środków z PHARE 2001 - Rozwój infrastruktury transportowej - budowa obwodnicy Pszczyny

8700

0

5010

3690

0

0

0

0

0

0

5010

3690

35200

0

21262

13938

 

5324

3398

 

5430

3429

 
 
 
 

5284

3575

 

5224

3536

 
 
 
 
 
 
 

Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101305

73750

27555

0

23250

27555

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50500

 
 
 
 
 

0

0

 
 

modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych Pietraszyn-Sudice i Chałupki-Bohumin (PHARE CBC 2001)

2000

0

875

1125

0

0

0

875

1125

0

0

0

7000

0

4300

2700

0

990

 

0

310

200

0

0

0

0

3000

2500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizacja drogi wojewódzkiej do przejścia granicznego ze Słowacją Korbielów-Oravska Polhora (PHARE CBC 2002)

1642,5

0

0

1642,5

 
 
 
 

1642,5

 
 
 

6430

0

0

6430

 
 

990

 
 

4340

 
 

700

 
 

400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15142,5

0

7735

7407,5

0

0

0

875

2767,5

0

6860

4640

153735

73750

55117

24868

23250

34869

5268

0

6740

8889

0

0

700

0

8284

6475

50500

5224

3536

0

0

0

0

0

 

Rozbudowa urządzeń przesyłowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizacja linii ozonu i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji i Uzdatniania Wody w Goczałkowicach

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50140

11000

39140

0

11000

39140

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0

 
 

Wodociąg Dziećkowice - budowa 3-go ciągu technologicznego z rurociągami

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6970

1970

5000

0

1970

5000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0

 
 
 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57110

12970

44140

0

12970

44140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 

RAZEM PRIORYTET D:

15142,5

0

7735

7407,5

0

0

0

875

2767,5

0

6860

4640

210845

86720

99257

24868

36220

79009

5268

0

6740

8889

0

0

700

0

8284

6475

50500

5224

3536

0

0

0

0

0

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelowe przekształcenie zdegradowanego terenu poprzemysłowego w strefę atywności gospodarczej dla MŚP (Phare 2001)

3000

0

900

2100

0

0

0

0

0

0

900

2100

8000

0

2400

5600

0

600

1400

0

 
 
 
 
 

0

1800

4200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie (Phare 2001)

2000

0

500

1500

0

0

0

0

0

0

500

1500

2667

0

667

2000

0

334

1000

0

200

600

 .
 
 

0

133

400

 
 
 
 
 
 

0

0

 
 

Programy horyzontalne w ramach PHARE 2002

2250

0

0

2250

0

0

0

0

0

0

0

2250

2700

0

0

2700

 
 

2700

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 
 
 

7250

0

1400

5850

0

0

0

0

0

0

1400

5850

13367

0

3067

10300

0

934

5100

0

200

600

0

0

0

0

1933

4600

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 

RAZEM PRIORYTET E:

7250

0

1400

5850

0

0

0

0

0

0

1400

5850

13367

0

3067

10300

0

934

5100

0

200

600

0

0

0

0

1933

4600

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 

RAZEM PRIORYTETY:

27152,50

0,00

10133,5

17019

0

0

0

875

2767,5

0

9258,5

14251,5

501825

225033

239594

37198

168209

214613

12398

827

7040

9489

1000

2500

700

2500

10217

11075

52497

5224

3536

0

288

585

0

0

* - Wydatkowanie szacunkowe obliczone na podstawie fiszki z MRRiB
Kurs: 1 euro = 4 zł