§3. Poziom współfinansowania.

priorytet

typy przedsięwzięć (cel)

przedsięwzięcie (działanie)

Środki publiczne Unii Europejskiej

Środki krajowe publiczne

Środki prywatne

"Środki MIF
razem"

Budżet państwa

Budżet województwa

Budżet powiatu

Budżet gminy

Inne, w tym fund. celowe

Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych

 
                 
 

Rozbudowa szkół i uczelni wyższych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wsparcie szkół podstawowych

 

100,00%

 
 
 
 
 
 
 
 

Wsparcie szkół podstawowych specjalnych

 

100,00%

 
 
 
 
 
 
 
 

Wsparcie gimnazjów

 

100,00%

 
 
 
 
 
 
 
 

Wsparcie liceów ogólnokształcących

 

100,00%

 
 
 
 
 
 
 
 

Wsparcie liceów i techników zawodowych

 

100,00%

 
 
 
 
 
 
 

Wsparcie kształcenia ustawicznego i dokształcania zawodowego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakończenie budowy siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie (WOM),

 

100,00%

 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptacja budynku do potrzeb Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej

 

100,00%

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwój zasobów ludzkich (PHARE 2001)

69,96%

23,32%

 
 
 
 

6,72%

 
 
 

Programy horyzontalne Phare 2001 wspierające rozwój zasobów ludzkich oraz rozwój sektora MŚP

75,12%

24,88%

 
 
 
 
 
 
 

Modernizacja i remonty obiektów instytucji kultury

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remont i modernizacja Pałacu w Koszęcinie

 

75,95%

24,05%

 
 
 
 
 
 
 

Opera Śląska w Bytomiu - remont, modernizacja, rozbudowa

 

80,28%

19,72%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM PRIORYTET A:

 
 
 
 
 
 
 
 

Umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspieranie sportu i rekreacji

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokończenie przebudowy Stadionu Śląskiego,

 

100,00%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwestycje w zakresie ochrony zdrowia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja i rozbudowa - dział zabiegowo - diagnostyczny

 

34,48%

 

60,35%

 

5,17%

 
 
 
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku

 

97,11%

 
 

2,89%

 
 
 
 
 

Szpital Miejski w Raciborzu

 

100,00%

 
 
 
 
 
 
 
 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - dokończenie budowy

 

100,00%

 
 
 
 
 
 
 
 

Budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie

 

100,00%

 
 
 
 
 
 
 
 

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu- budowa kuchni

 

46,92%

 
 
 

53,08%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM PRIORYTET B:

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizacja układu komunikacyjnego, budowa obwodnic miast oraz dróg łączących z południową granicą Polski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwój infrastruktury transportowej w ramach PHARE 2001 - budowa obwodnicy Ustronia

 

74,67%

12,53%

12,80%

 
 
 
 
 
 

Modernizacja drogi Racibórz-Rybnik-Żory-Pszczyna, w tym w ramach środków z PHARE 2001 - Rozwój infrastruktury transportowej - budowa obwodnicy Pszczyny

49,72%

12,46%

12,66%

 

12,66%

12,50%

 
 
 
 

Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej

 

50,15%

 
 
 

49,85%

 
 
 
 

Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych Pietraszyn-Sudice i Chałupki-Bohumin (PHARE CBC 2001)

53,33%

6,60%

3,40%

 

36,67%

 
 
 
 
 

Modernizacja drogi wojewódzkiej do przejścia granicznego ze Słowacją Korbielów-Oravska Polhora (PHARE CBC 2002)

50,54%

7,61%

33,39%

5,38%

3,08%

 
 
 
 

Rozbudowa urządzeń przesyłowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizacja linii ozonu i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji i Uzdatniania Wody w Goczałkowicach

 

100,00%

 
 
 
 
 
 
 
 

Wodociąg Dziećkowice - budowa 3-go ciągu technologicznego z rurociągami

 

100,00%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM PRIORYTET D:

 
 
 
 
 
 
 
 

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelowe przekształcenie zdegradowanego terenu poprzemysłowego w strefę atywności gospodarczej dla MŚP (Phare 2001)

60,00%

10,00%

 

30,00%

 
 
 
 
 
 

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie (Phare 2001)

75,00%

12,50%

7,50%

 

5,00%

 
 
 
 
 

Program horyzontalny w ramach PHARE 2002

76,92%

23,08%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM PRIORYTET E: