Załącznik nr 7

Wykaz zadań o wartości nie przekraczającej 10 mln zł

Opisy wszystkich działań zawarto w załączniku nr 3. Działania których wartość nie przekracza 10 mln złotych to:

- wsparcie szkół podstawowych (A1),
- wsparcie szkół podstawowych specjalnych (A2),
- wsparcie gimnazjów (A3),
- wsparcie liceów ogólnokształcących (A4),
- wsparcie liceów i techników zawodowych (A5),
- zakończenie budowy siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie (A6),
- adaptacja budynku na potrzeby Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej (A7),
- remont i modernizacja Pałacu w Koszęcinie (A10),
- Opera Śląska w Bytomiu - remont, modernizacja , rozbudowa (A11),
- Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja i rozbudowa dział zabiegowo-diagostyczny (B2),
- budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie (B5),
- Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu - budowa kuchni (B7),
- Wodociąg Dziećkowice - budowa trzeciego ciągu technologicznego z rurociągami (D7).