Regionalny Komitet Sterujący
Programu Rozwoju Regionalnego
Województwa Śląskiego
na lata 2001-2003

Lp.
Reprezentowane środowisko
instytucja
Imię i nazwisko - funkcja
1. Zarząd Województwa Śląskiego Michał CZARSKI
Marszałek Województwa Śląskiego
Przewodniczący KOMITETU
2. Administracja rządowa Lechosław JARZĘBSKI
Wojewoda Śląski
3. Sejmik Województwa Śląskiego Zbigniew WIECZOREK
Przewodniczący
4. Leszek CZERWIŃSKI
Przewodniczący Doraźnej Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
5. Michał WÓJCIK
Członek Doraźnej Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
6. Paweł WIECZOREK
Członek Doraźnej Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
7. NSSZ "Solidarność" Ewa FICA
Członek Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"
8. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Lesław JANKIEWICZ
9. Regionalna Konferencja Rektorów Tadeusz WILCZOK
Prezydent
10. Regionalny Komitet PorozumiewawczySejmik Gospodarczy Województwa Śląskiego Andrzej RAJ
Przewodniczący
11. Samorząd Gospodarczy Jan KLIMEK
Prezes Izby Rzemieślniczej oraz MiŚP
12. Środkowy obszar polityki rozwoju Województwa Śląskiego Piotr USZOK
Prezydent Miasta Katowice
13. Kazimierz GÓRSKI
Prezydent Miasta Sosnowiec
14. Zygmunt FRANKIEWICZ
Prezydent Miasta Gliwice
15. Michał STASZYŃSKI
Wójt Gminy Koszęcin
16. Północny obszar polityki rozwoju Województwa Śląskiego Tadeusz WRONA
Prezydent Miasta Częstochowa
17. Ryszard CHACHULSKI
Starosta Myszkowski
18. Zachodni obszar polityki rozwoju Województwa Śląskiego Adam FUDALI
Prezydent Miasta Rybnik
19. Adam HAJDUK
Wicestarosta Rraciborski
20. Południowy obszar polityki rozwoju Województwa Śląskiego Jacek KRYWULT
Prezydent Miasta Bielsko-Biała
21. Bogdan FICEK
Burmistrz Miasta Cieszyn
22. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Zespół Rozwoju Regionalnego w Katowicach Barbara KOLOCH
Główny Specjalista
23. Samorząd Gospodarczy Eugeniusz BUDNIOK
Kanclerz Loży Katowickiej Business Centre Club
24. Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce Tadeusz CHRÓSZCZ
Przewodniczący Zarządu

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice