Dr hab. inż. Arch. Alina Drapella-Hermansdorfer

Kieruje Zakładem Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej i jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Budownictwa i Architektury Krajobrazu AR we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju, w kontekście ekologii i architektury krajobrazu. W 2000 roku jej zespół zdobył I nagrodę w ogólnopolskim konkursie SARP na koncepcję zagospodarowania Parku Milenijnego we Wrocławiu.

W latach następnych uczestniczyła w opracowaniu pokonkursowym oraz kierowała pracą interdyscyplinarnego zespołu badawczego, zajmującego się zagadnieniami ochrony Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego we Wrocławiu. Od roku 2000 rokrocznie organizuje zagraniczne seminaria szkoleniowe, publikowane w serii wydawniczej Kształtowanie krajobrazu: idee, strategie, realizacje.

Współczesny park miejski w Europie (pdf - 576 KB)

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice