Dr inż. Przemysław Wolski

Architekt krajobrazu. Pracownik naukowo - dydaktyczny Katedry Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Członek SARP, TUP oraz Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. Członek Polskiej Rady Architektury. Członek Rady Urbanistyczno - Architektonicznej przy Prezydencie M. St. Warszawa. Działalność dydaktyczna, naukowa i projektowa w dziedzinie architektury krajobrazu. Poza Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego wykłady na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Michigan State University (USA), University of Pennsylvania Graduate School of Fine Arts (USA), Swedish University of Agricultural Sciences, Purdue University (USA).

Autor i współautor ponad czterdziestu projektów i prac studialnych z zakresu architektury krajobrazu, w tym nagrodzonych i wyróżnionych projektów konkursowych. Konsultant planu regionalnego województwa katowickiego w latach 1985 - 89.

Współczesny park miejski w Europie (pdf - 2 MB)

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice