Konferencja
"Wizja Rozwoju Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka"

Miejsce:
Gmach Urzędu Marszałkowskiego
Sala Sejmu Śląskiego,
Katowice, ul Ligonia 46
27 luty 2006 rok

Czas trwania
godz. 12.30 - 15.00

PROGRAM KONFERENCJI

  1. OTWARCIE KONFERENCJI I WPROWADZENIE - Wicemarszałek Województwa Śląskiego - Przewodniczący Komitetu Sterującego ds. opracowywania Programu Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku - SERGIUSZ KARPIŃSKI

  2. STAN DZISIEJSZY WOJEWÓDZKIEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU (WPKiW) - Przewodniczący Rady Nadzorczej WPKiW S.A. - TADEUSZ ADAMSKI

  3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PROGRAMU MODERNIZACJI WPKiW I WIZJA ROZWOJU PARKU - Kierownik Projektu - ZBIGNIEW KAMIŃSKI

  4. DYSKUSJA - otwarte forum dyskusyjne

  5. ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice