II Konferencja
nt. Programu Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka

Miejsce:
Gmach Urzędu Marszałkowskiego
Sala Sejmu ¦l±skiego,
Katowice, ul Ligonia 46
9 maja 2006 rok

Czas trwania
godz. 10.00 - 13.00


PROGRAM KONFERENCJI

  1. OTWARCIE KONFERENCJI I WPROWADZENIE
    Marszałek Województwa ¦l±skiego - MICHAŁ CZARSKI

  2. PRZEDSTAWIENIE WSTĘPNEJ WERSJI PROGRAMU MODERNIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PARKU KULTURY i WYPOCZYNKU IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA
    Kierownik Projektu - ZBIGNIEW KAMIŃSKI

  3. DYSKUSJA - otwarte forum dyskusyjne

  4. ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Urz±d Marszałkowski Województwa ¦l±skiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice