Konkurs "Piękna Wieś Województwa Śląskiego"
VI edycja - 2009

Lista uczestników

Kategoria Najpiękniejsza wieś
(14 zgłoszone przez urzędy gmin wsie):

 • Bobrowniki, gm. Bobrowniki, pow. będziński
 • Olza, gm. Gorzyce, pow. wodzisławski
 • Konopiska, gm. Konopiska, pow. częstochowski
 • Piłka, gm. Koszęcin, pow. lubliniecki
 • Podlesice, gm. Kroczyce, pow. zawierciański
 • Bogusławice, gm. Kruszyna, pow. częstochowski
 • Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański
 • Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski
 • Żarki Letnisko, gm. Poraj, pow. myszkowski
 • Pławniowice, gm. Rudziniec, pow. gliwicki
 • Drogomyśl, gm. Strumień, pow. cieszyński
 • Las, gm. Ślemień, pow. żywiecki
 • Paczyna, gm. Toszek, pow. gliwicki
 • Karlin, gm. Zawiercie, pow. zawierciański

Kategoria Najpiękniejsza zagroda
(14 wytypowane przez urzędy gmin zagrody we wsiach) :

 • Dzielna, gm. Ciasna, pow. lubliniecki
 • Glinica, gm. Ciasna, pow. lubliniecki
 • Olza, gm. Gorzyce, pow. wodzisławski
 • Hutki, gm. Konopiska, pow. częstochowski
 • Kuchary, gm. Mstów, pow. częstochowski
 • Ciechowice, gm. Nędza, pow. raciborski
 • Zrębice Pierwsze, gm. Olsztyn, pow. częstochowski
 • Pilchowice, gm. Pilchowice, pow. gliwicki
 • Huta Stara, gm. Poczesna, pow. częstochowski
 • Kuźnica Stara, gm. Poraj, pow. myszkowski
 • Proboszczowice, gm. Toszek, pow. gliwicki
 • Jaworznik, gm. Żarki, pow. myszkowski
 • Góra Siewierska (x2), gm. Psary, pow. będziński

Kategoria Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
(24 zgłoszone przez urzędy gmin przedsięwzięcia odnowy wsi w sołectwach) :

 • Dobieszowice, gm. Bobrowniki, pow. będziński
 • Bełk, gm. Czerwionka-Leszczyny, pow. rybnicki
 • Jeleśnia, gm. Jeleśnia, pow. żywiecki
 • Rzeki Wielkie, gm. Kłomnice, pow. częstochowski
 • Karczewice, gm. Kłomnice, pow. częstochowski
 • Droniowice, gm. Kochanowice, pow. lubliniecki
 • Stary Koniecpol, gm. Koniecpol, pow. częstochowski
 • Korzonek, gm. Konopiska, pow. częstochowski
 • Kroczyce, gm. Kroczyce, pow. zawierciański
 • Grabowa gm. Łazy, pow. zawierciański
 • Hutki Kanki, gm. Łazy, pow. zawierciański
 • Krasice, gm. Mstów, pow. częstochowski
 • Trzebniów, gm. Niegowa, pow. myszkowski
 • Ornontowice, gm. Ornontowice, pow. mikołowski
 • Lisowice, gm. Pawonków, pow. lubliniecki
 • Leboszowice, gm. Pilchowice, pow. gliwicki
 • Kuźnia Nieborowska, gm. Pilchowice, pow. gliwicki
 • Jastrząb, gm. Poraj, pow. myszkowski
 • Sygontka, gm. Przyrów, pow. częstochowski
 • Drogomyśl, gm. Strumień, pow. cieszyński
 • Suszec, gm. Suszec, pow. pszczyński
 • Pniów, gm. Toszek, pow. gliwicki
 • Sarnów, gm. Toszek, pow. gliwicki
 • Przybynów, gm. Żarki, pow. myszkowski

Kategoria Najlepsza strona internetowa sołectwa
(15 zgłoszonych przez urzędy gmin stron intrernetowych sołectw):

Sołectwo

adres strony

Gmina

Powiat

Paczyna

www.paczyna.pl

Toszek

gliwicki

Pruchna

www.pruchna.com.pl

Strumień

cieszyński

Ochaby

www.ochaby.pl

Skoczów

cieszyński

Łącza

www.lacza.pl

Rudziniec

gliwicki

Słowik

www.slowik.poczesna.pl

Poczesna

częstochowski

Stanica

www.stanica.pilchowice.pl

Pilchowice

gliwicki

Łagiewniki Małe

www.lagiewniki-male.pl

Pawonków

lubliniecki

Jaskrów

www.jaskrow.dl.pl

Mstów

częstochowski

Niegowonice

www.niegowonice.com

Łazy

zawierciański

Korzonek

www.korzonek.czest.pl

Konopiska

częstochowski

Czyżowice

www.czyzowice.net

Gorzyce

wodzisławski

Borowce

www.borowce.com.pl

Dąbrowa Zielona

częstochowski

Bełk

www.belk.pl

Czerwionka-Leszczyny

rybnicki

Sieraków Śląski

www.sierakowslaski.tnb.pl

Ciasna

lubliniecki

Sączów

www.saczow.com

Bobrowniki

będziński

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice