Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”


Kierunek rozwoju - Śląskie 2030+

Na temat oczekiwań i kierunków rozwoju województwa dyskutowali w Sali Sejmu Śląskiego uczestnicy debaty regionalnej „Śląskie 2030 – wizja i cele rozwoju”
Linki do stron zewnętrznych
Więcej o konferencji


Warsztaty subregionalne 2019

Na przełomie marca i kwietnia 2019 roku zrealizowano cykl warsztatów subregionalnych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Organizatorem spotkania był Zarząd Województwa Śląskiego