100 lecie Służby Więziennej

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja „100 lecie Służby Więziennej. Sukcesy i nowe wyzwania.”

Rok 2019 jest obchodzony w Służbie Więziennej jako rok jubileuszowy, w związku ze stuleciem powołania formacji w II Rzeczypospolitej.

„Praca jaką wykonujecie, nie jest tak widoczna, jak praca straży pożarnej, czy policji, jednak niemniej istotna, i co ważne, doceniana przez społeczeństwo. Bezpieczeństwo jakie zapewniacie wszystkim obywatelom Rzeczpospolitej, jest dobrem, które wymaga ryzyka oraz wysokiego profesjonalizmu. Za tę służbę, która jest jednocześnie postawą godną naśladowania, chciałbym Wam podziewać” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

W konferencji zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzej Baliński. Wykład inauguracyjny „Służba Więzienna – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” wygłosił prof. Czesław Kłak.

„Służba więzienna była jedną z pierwszych jakie powołano w II Rzeczpospolitej.Dziś ta formacja nadal pozostaje jedną z najważniejszych dla prawidłowego funkcjonowania państwa. W jej strukturze pracuje 28 tys. funkcjonariuszy mundurowych oraz 2 tys. pracowników cywilnych. Poprzez Program Modernizacji Służby Więziennej wprowadzamy najwyższe europejskie standardy” – powiedział wiceminister sprawiedliwości, Michał Wójcik.

Podczas konferencji wręczono odznaczenia resortowe, które otrzymali st. kpr. Beniamin Bołdys, starszy strażnik działu ochrony Aresztu Śledczego w Gliwicach oraz sierżant Przemysław Sładkowski, starszy strażnik Aresztu Śledczego w Katowicach. W tym roku do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wpłynęło 31 wniosków o wyróżnienie odznaką „Semper paratus”.

Warto przypomnieć, że 15 września, na placu katedralnym sosnowieckiej Katedry Wniebowzięcia NMP odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej byłym funkcjonariuszom, pracownikom i kapelanom więziennym z Górnego Śląska i z Zagłębia Dąbrowskiego – ofiarom represji i zbrodni sowieckich, niemieckich i okresu stalinowskiego.

Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w sosnowieckiej katedrze, której przewodniczył Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak. Zarząd Województwa Śląskiego reprezentowali: Dariusz Starzycki, wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS