Serwis RSS

Jeden z kanałów informacyjnych urzędu

Województwo Śląskie prezentuje materiały informacyjne w technice RSS.

RSS to technika wysyłania nagłówków wiadomości, które użytkownik odczytuje w specjalnym czytniku RSS. Jest o alternatywny sposób dostępu do zasobów internetu, zwłaszcza wiadomości. RSS przypomina popularne "newslettery", z tym że wiadomości docierają do prenumeratora indywidualnie i natychmiast po ich zamieszczeniu na stronie WWW.

Do odczytywania wiadomości RSS służą specjalne programy, zwane czytnikami, przypominające programy pocztowe. Są one dostępne bezpłatnie w sieci internet. Korzystając z RSS-ów nie trzeba ściągać całej strony a jedynie "spis treści" wiadomości internetowych. Klikając w dołączony do zapowiedzi link wczytana zostanie strona internetowa Województwa Śląskiego zawierająca pełną treść wiadomości. RSS oznaczał oryginalnie Rich Site Summary (Rozszerzony Spis Treści Serwisu). Oszczędza to czas i daje łatwy przegląd interesujących informacji.

Serwis RSS na temat działalności Zarządu Województwa Śląskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:
http://www.slaskie.pl/wiadomosci.xml

Serwis RSS na temat Regionalnego Programu Operacyjnego:
http://rpo.slaskie.pl/rss/

Serwis RSS na temat RPO 2007-2014:
http://rpo2007-2013.slaskie.pl/wiadomosci.xml

Serwis RSS na temat projektu INNOBSERVATOR SILESIA:
http://ris.slaskie.pl/wiadomosci.xml

Serwis RSS na temat Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora:
http://invest.slaskie.pl/wiadomosci.xml

Serwis RSS na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
http://efs.slaskie.pl/wiadomosci.xml

Serwis RSS na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
http://prow.slaskie.pl/wiadomosci.xml

Serwis RSS na temat: Śląskie przyjazne Niepełnosprawnym:
http://niepelnosprawni.slaskie.pl/wiadomosci.xml

Serwis RSS na temat: Śląskie dla organizacji pozarządowych:
http://ngo.slaskie.pl/wiadomosci.xml