Premier Marek Belka w Katowicach

W Katowicach przebywa dzisiaj premier RP
Rano Marek Belka wziął udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Henryka Sławika, który w czasie II wojny światowej uratował życie około pięciu tysiącom Żydów. W imieniu Samorządu Województwa wieniec pod tablicą pamięci Henryka Sławika złożyli członkowie zarządu Marian Jarosz i Wiesław Maras. Po uroczystości na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza, szef rządu złożył także kwiaty na grobie Policjanta Polskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Od godzin południowych premier przebywa w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie z przedstawicielami środowisk gospodarczych rozmawiał o stanie sektora paliwowo-energetycznego na Śląsku. Omawiane były propozycje działań w ramach programu energetycznego oraz przepisów ochrony środowiska. Podczas spotkania ze śląskimi parlamentarzystami oraz przedstawicielami lokalnych samorządów (gmin i powiatów) w sali Sejmu Śląskiego, premier przedstawił aktualne działania rządu w zakresie gospodarki oraz polityki społecznej. Uczestnicy zainicjowanej przez Wojewodę Lechosława Jarzębskiego dyskusji zwracali uwagę premiera na niedoskonałości prawne oraz niekorzystne przepisy utrudniające prace samorządom i hamujące rozwój gmin. Samorząd Województwa Śląskiego na spotkaniu z premierem Markiem Belką reprezentował członek zarządu województwa Wiesław Maras, który w swoim wystąpieniu zwrócił się do premiera z prośbą o wsparcie działań, które zarząd województwa uważa za szczególnie ważne dla skutecznego wypełniania swoich ustawowych obowiązków. Jedną z istotnych kwestii jest potrzeba kontynuowania finansowania inwestycji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Samorząd czyni też starania o przejęcie zadań trzech spółek skarbu państwa: Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, Spółki Akcyjnej Tramwaje Śląskie oraz Spółki Akcyjnej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Kolejny postulat Samorządu Województwa dotyczy wsparcia rządu w zakresie pełnego wykorzystania potencjału Województwa w zakresie absorpcji środków pomocowych UE szczególnie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Samorząd Województwa oczekuje też na rychłe uchwalenie tzw. ustawy kompetencyjnej, której wprowadzenie pozwoliłoby na zlikwidowanie dublowania się niektórych kompetencji samorządu terytorialnego i administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim. Przekazanie niektórych spośród obecnych zadań wojewody marszałkowi województwa usprawni funkcjonowanie administracji samorządowej szczególnie w zakresie gospodarowania środkami z programu ZPORR oraz zawiadywania mieniem i zadaniami instytucji o ponadgminnym znaczeniu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie premiera Marka Belki z przedstawicielami branży paliwowo-energetycznej  W imieniu Samorządu Województwa wieniec pod tablicą pamięci Henryka Sławika złożyli członkowie zarządu Marian Jarosz i Wiesław Maras.

Załączniki
Sylwetka Henryka Sławika
Wystąpienie członka Zarządu Województwa Śląskiego Wiesława Marasa