Obradował Regionalny Komitet Sterujący

W porządku obrad znalazło się m.in.:
  • przedstawienie informacji nt. aktualnie przeprowadzanych konkursów w ramach ZPORR,
  • podjęcie uchwał dotyczących rekomendacji Zarządowi Województwa Śląskiego listy rankingowej wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach ZPORR dla działań: 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna,
  • podjęcie uchwał dotyczących rekomendacji Zarządowi Województwa Śląskiego listy rankingowej wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach instrumentu Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla gmin i powiatów skierowany na rozwój przedsiębiorczości "Programu łagodzenia skutków restrukturyzacji w regionie śląskim zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego". Podczas realizacji pierwszego etapu programu łagodzenia skutków restrukturyzacji w regionie śląskim zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego wyłoniły się oszczędności (np. niższe koszty planowanych inwestycji po rozstrzygnięciu przetargów), dzięki którym Zarząd Województwa mógł ogłosić dodatkowy konkurs dla gmin i powiatów ubiegających się o współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach tego programu. Do 10 września złożono 98 wniosków, spośród których po ocenie formalnej i merytorycznej Regionalnemu Komitetowi Sterującemu przedstawiono 92 wnioski. Do rozdziału pomiędzy wybranych wnioskodawców jest ok. 16 mln zł. Szacuje się, że w miarę wyłaniania się kolejnych oszczędności kwota ta może przekroczyć 20 mln zł. Uchwały podjęte przez RKS będą przedmiotem obrad Zarządu Województwa, który podejmie decyzję o dofinansowaniu rekomendowanych wniosków.
  • Załączniki
    Aktualna informacja o realizacji ZPORR w województwie śląskim