Śląskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na Śląskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji
Targi odbędą się w piątek, 24 września w godzinach od 9:00 do 14.00 w gmachu Sejmu Śląskiego. Uczestniczyć będą agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, instytucje finansowe, fundacje, instytucje szkolące, centra przedsiębiorczości oraz informacji europejskiej. Imprezie towarzyszyć będzie Konferencja dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na której zostaną przedstawione informacje o wspieraniu przedsiębiorczości funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej oraz programami pożyczkowymi. Odbędą się także konsultacje na temat refundacji kosztów zatrudnienia pracowników oraz dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy ze środków Funduszu Pracy. Targom towarzyszyć będą warsztaty na temat EURES – unijnej sieci publicznych biur zatrudnienia, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz władz lokalnych i regionalnych. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in. jak funkcjonuje bezpłatne pośrednictwo pracy w UE oraz jakie zasady obowiązują na rynkach pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zostaną również przedstawione informacje o możliwości zarejestrowania swojego CV w systemie stworzonym dla potrzeb europejskich pracodawców. Przedsiębiorcy będą mogli poznać zasady zatrudniania wyspecjalizowanych pracowników z innych krajów europejskich i skorzystać z bezpłatnej pomocy kadry EURES w rekrutacji zagranicznych specjalistów. W trakcie Śląskich Targów Przedsiębiorczości Pracy i Edukacji każdy chętny będzie mógł wziąć udział w spotkaniu poświęconym sztuce pisania listu motywacyjnego oraz życiorysu zawodowego.