Zarząd Województwa zaakceptował uchwały Regionalnego Komitetu Sterującego

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzje dotyczące współfinansowania projektów w ramach działania 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna ZPORR oraz inwestycji gmin i powiatów w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"
Wśród beneficjentów ubiegających się o środki na dofinansowanie inwestycji w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury edukacyjnej znaleźli się: Akademia Muzyczna w Katowicach, Politechnika Śląska, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W dodatkowym konkursie w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” (Fundusz Dotacji Inwestycyjnych) złożono 98 wniosków, spośród których, po ocenie formalnej i merytorycznej, na liście rankingowej uchwalonej przez RKS znalazły się 92 wnioski. Oszczędności, którymi dysponuje Zarząd Województwa po zrealizowaniu przez gminy i powiaty dotychczasowych etapów inwestycji opiewają na kwotę ok. 16 mln złotych. Spodziewane jest pojawienie się kolejnych oszczędności toteż Zarząd zatwierdził 18 najwyżej ocenionych projektów na łączną kwotę przekraczającą 19 mln złotych.
Załączniki
Lista zaakceptowanych projektów