Delegacja Województwa Śląskiego w Borsod-Abauj-Zemplen

W węgierskim Miskolcu oraz regionie Borsod-Abauj-Zemplen przebywała delegacja Samorządu Województwa Śląskiego
Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Krzysztof Nowak oraz Andrzej Szteliga- dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego prowadzili rozmowy na temat rozwoju dalszej współpracy w dziedzinie gospodarki, turystyki, kultury oraz nauki. Podczas spotkania z Przewodniczącą Zgromadzenia Borsod-Abauj-Zemplen panią Ildiko Gyarfas mówiono o konieczności wspierania rozwoju wymiany handlowej między małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Sprzyjać temu celowi będą samorządy gospodarcze, które zorganizują misje gospodarcze, zapewnią udział firm z obu regionów w targach i ułatwia nawiązywanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami. Drugim polem współpracy będzie wzajemna promocja obu regionów. Województwo Śląskie będzie reklamować m.in. wody termalne, uzdrowiska oraz wina, które są markowym produktem turystycznym węgierskiego regionu. Nasi partnerzy będą promować u siebie turystyczne atrakcje Beskidów. Podczas spotkania wyrażono zainteresowanie współpracą przy pozyskiwaniu Funduszy Unii Europejskiej. Przykładem planowanej współpracy w tej dziedzinie może być udział w programie INTERREG, do którego można zaprosić także austriacką Styrię, z którą współpracuje zarówno nasze województwo jak i Borsod-Abauj-Zemplen. Ważnym punktem wizyty było spotkanie z burmistrzami węgierskich miast i gmin współpracujących ze śląskimi partnerami. Wysoko oceniono współpracę kulturalną oraz wymianę dzieci i młodzieży. Podkreślono jednak konieczność zintensyfikowania współpracy gospodarczej. Wizycie delegacji śląskiego samorządu towarzyszyło otwarcie wystawy w Muzeum miasta Miskolc „Województwo Śląskie przedstawia się”. Szczególne zainteresowanie wzbudziły fotogramy obrazujące rekonwersję przemysłową oraz wizję urbanistyczną autorstwa prof. Waldemara Jamy i studentów ASP w Katowicach a także oferta sztuki ludowej Pani Danuty Bielesz z Istebnej. W regionie Borsod-Abauj-Zemplen zorganizowano także „Dni gastronomii Województwa Śląskiego”.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 W Miskolcu rozmawiano o rozwoju współpracy międzyregionalnej  Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz i Przewodnicząca Zgromadzenia Borsod-Abauj-Zemplen Ildiko Gyarfas