Zasady pomocy dla przedsiębiorstw

Komisja Europejska opublikowała "Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw"
Dokument stanowi zbiór zasad, którymi winny kierować się kraje Unii Europejskiej w doborze środków i metod udzielania pomocy publicznej podmiotom gospodarczym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a których istnienie ma strategiczne znaczenie dla gospodarki narodowej. Najnowszy dokument wprowadza kilka istotnych zmian w stosowanych dotychczas rozwiązaniach. Są one wynikiem konkluzji z posiedzeń Rady Europejskiej w Sztokholmie z 2001 roku oraz w Barcelonie z 2002, gdzie wezwano państwa członkowskie do dalszego zmniejszania pomocy państwa, liczonej w wartości procentowej PKB przy równoczesnym zwróceniu jej w stronę interesu wspólnego. Wytyczne dotyczą przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki, z wyjątkiem węgla, stali oraz transportu. Zapoznanie się z wytycznymi Komisji Europejskiej pozwoli samorządom uniknąć ewentualnych błędów w procesie udzielania pomocy publicznej podmiotom gospodarczym, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Załączniki