Piękna Wieś Województwa Śląskiego

Przez kilka minionych tygodni specjalna komisja wizytowała gminy i gospodarstwa, które zgłosiły się do udziału w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski 16 lipca br.
Zgłoszenia przyjmowano do 10 sierpnia, po czym rozpoczęła się procedura wyłaniania najlepszych rozwiązań wspierających rozwój śląskiej wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Komisja oceniła poszczególne kandydatury w trzech kategoriach. Przy ocenie najpiękniejszej wsi brano pod uwagę m.in. zaangażowanie lokalnej społeczności w działania na rzecz wsi, sposoby współdziałania samorządu z mieszkańcami oraz umiejętność prezentacji wsi przed komisją konkursową. Ze względu na wyrównaną ocenę zgłoszeń w kategorii najpiękniejsza wieś, komisja postanowiła nie przyznawać pierwszego miejsca tylko trzy równorzędne drugie miejsca dla Bystrej w gminie Wilkowice, Złotego Potoku w gminie Janów oraz Suszca. Przy wyborze najpiękniejszej zagrody główne kryterium oceny stanowiła estetyka całego obejścia, stopień przydatności walorów estetycznych do naśladowania przez innych oraz potencjał rozwojowy danego gospodarstwa. W tej kategorii zwyciężyło gospodarstwo Państwa Krystyny i Brunona Dzidy z Goczałkowic Zdroju. Z kolei, typując najlepsze przedsięwzięcia z zakresu odnowy wsi komisja kierowała się m.in. pomysłowością, zaangażowaniem społeczności lokalnej w realizację danego projektu oraz metoda przyjętą dla zaprezentowania osiągnięć wsi. W tej kategorii rywalizację wygrał Sieraków w gminie Przyrów. Zwycięzcom poszczególnych kategorii konkursu Zarząd Województwa Śląskiego przyznał nagrody o łącznej wartości 44,5 tys. zł. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 5 listopada br. podczas Forum Sołtysów w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.
Załączniki
Lista nagrodzonych