Konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkursy otwarte na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach II Priorytetu „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Konkursy dotyczą działań:
  • 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
  • 2.3 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
  • 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 do 30 listopada 2004 r. w Punkcie Informacyjnym EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach: 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a, pokój 1003 (10 piętro). W przypadku wyczerpania środków, możliwy jest wcześniejszy termin zakończenia konkursu. Dodatkowych informacji udziela Punkt Informacyjny EFS, telefon (32) 207 79 88 e-mail: efs@wup-katowice.pl.
Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły konkursów