Forum sołtysów

W sali Sejmu Śląskiego odbyło się doroczne forum sołtysów Województwa Śląskiego
Na zaproszenie marszałka województwa przybyli przedstawiciele ponad 100 gmin. Dyskutowano o aktywizacji obszarów wiejskich oraz problemach i wyzwaniach wynikających z funkcjonowania polskiego rolnictwa na konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej. Otwierając obrady, marszałek Michał Czarski rekomendował szanse jakie niesie dla śląskiej wsi realizacja działań „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - "Modernizacja i restrukturyzacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich". W latach 2004-2006 Unia Europejska przeznaczy na rozwój rolnictwa ok. 7 mld euro. Połowa tej kwoty ma być przeznaczona na dopłaty obszarowe, natomiast druga jej część na odnowę wsi, scalanie gruntów i meliorację. W naszym regionie te działania będzie wdrażał Samorząd Województwa Śląskiego. "Nie mamy już wpływu na wysokość wynegocjowanych kwot, takie są i trzeba się z tym zgodzić. Mamy jednak wpływ na to, aby wykorzystać je w maksymalnej wysokości, tak by nie trzeba było oddawać ani jednego Euro do kasy w Brukseli tylko dlatego, że zrezygnowaliśmy ze złożenia wniosku czy źle lub niestarannie go wypełniliśmy" - apelował do uczestników forum marszałek Michał Czarski. Podczas spotkania marszałek wręczył nagrody laureatom I edycji konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego". Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje także działania związane z pielęgnowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia lokalnej tożsamości mieszkańców wsi. Nagrody o łącznej wartości 44,5 tys. zł przyznano w trzech kategoriach: "Najpiękniejsza wieś", "Najpiękniejsza zagroda wiejska" oraz "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi". Żywym zainteresowaniem uczestników forum cieszyły się w westybulu gmachu Sejmu Śląskiego stoiska promocyjne gmin nagrodzonych w konkursie. Eksponowano produkty wsi, rękodzieło oraz ofertę turystyczną. Goście forum licznie odwiedzali też stoiska Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ośrodków doradztwa i organizacji rolniczych.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Pierwszą nagrodę w kategorii "Najpiękniejsza zagroda" odbiera Krystyna Dzida z Goczałkowic- Zdroju Nagrodę dla wsi Ciągowice (gm. Łazy) odebrała Małgorzata Caputa i Danuta Salachna z Koła Gospodyń Wiejskich Podczas Forum marszałek Michał Czarski wręczył nagrody laureatom konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" Forum odbyło się w Sali Sejmu Śląskiego Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska promocyjne gmin

Linki do stron zewnętrznych
Lista nagrodzonych