Oceniono kolejne wnioski do dofinansowania ze środków unijnych

Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu zarekomendował Zarządowi Województwa Śląskiego wnioski do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Na listach rankingowych przygotowanych przez Komitet Sterujący znalazło się 17 projektów w ramach działania 3.3. "Rewitalizacja terenów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych", 7 dotyczących regionalnej infrastruktury edukacyjnej (działanie 1.3.1.) oraz jeden wniosek dotyczący rozwoju turystyki i kultury (działanie 1.4.). Na podstawie list wniosków zarekomendowanych przez RKS, Zarządu Województwa Śląskiego podejmie decyzję o wyborze projektów do dofinansowania w ramach ZPORR.