Wręczono nagrody w Sportowym Turnieju Miast i Gmin

W tym roku w turnieju uczestniczyło 424 tysiące osób
Dzisiaj wicemarszałek Województwa Śląskiego Jan Grela wręczył puchary w X edycji „Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2004”. Ta doroczna, jednodniowa impreza odbywa się w ramach Światowych Dni Sportu. Uczestnictwo w turnieju polega na jak najszerszym udziale mieszkańców miast i gmin w zawodach i zabawach sportowych. Zwycięzcą zostaje gmina, w której największy odsetek mieszkańców weźmie aktywny udział w zawodach. Tegoroczne zawody odbyły się 26 maja. Miasta i gminy zostały podzielone na 5 kategorii, według ilości mieszkańców. W kategorii miast do 10 tys. mieszkańców zwyciężył Sławków (8,6 tys. uczestników). W drugiej grupie (10-20 tys. mieszkańców) pierwsze miejsce zajęły Gorzyce (25 tys. uczestników). Spośród miast i gmin do 50 tys. mieszkańców ponownie najlepszy okazał się Myszków (32,2 tys. uczestników) natomiast w kategorii do 100 tys. mieszkańców zwyciężyło Jastrzębie Zdrój (27,2 tys. uczestników). W najwyższej kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców, zwyciężył Sosnowiec (79,9 tys. uczestników). Wszystkie zwycięskie miasta, za wyjątkiem Jastrzębia Zdroju, utrzymały swój prymat sprzed roku. Sportowy Turniej Miast i Gmin 2004 w Województwie Śląskim odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Michała Czarskiego. Koordynatorem zawodów jest Zarząd Wojewódzki Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Nagrodę w turnieju odbiera burmistrz Sławkowa Bronisław Goraj  Gospodarzem spotkania był wicemarszałek Jan Grela

Załączniki
tagi: