Wsparcie dla projektów w zakresie technologii społeczeństwa informacyjnego

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na projekty dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego
Dotacje można uzyskać na projekty dotyczące m.in. nanoelektroniki, sieciowych systemów audiowizualnych oraz platformy do zastosowań domowych, nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii, systemów poznawczych oraz integracji działań badawczych w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych w Unii Europejskiej. Na dofinansowanie projektów Komisja Europejska przeznaczyła 1,2 mld euro. Wnioski można składać do 22 marca 2005.
Załączniki
Zaproszenie do składania wniosków