Budżet na rok 2005 uchwalony

Podczas XXIX sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni uchwalili budżet Województwa na rok 2005
Po stronie dochodów województwa zapisano ogółem 785.204.906 zł. W porównaniu z mijającym rokiem dochody Województwa wzrosną o ok. 20%. Przewidywane wydatki to kwota 781.734.306 zł. Aż 40% przewidywanych wydatków przeznacza się na inwestycje, w tym m.in. 400 mln na rozbudowę i modernizację dróg (m.in. DTŚ i drogi wojewódzkie) oraz transport (w tym na kolejowe przewozy regionalne). W budżecie zabezpieczono pełne pokrycie kosztów udziału własnego jednostek kultury oraz publicznych zakładów ochrony zdrowia dla ich wniosków o współfinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Budżet uwzględnia także pełne prefinansowanie stypendiów dla uczniów i studentów. W przeciwieństwie do znacznej większości województw, pokrycie udziału własnego w dofinansowaniu z funduszy strukturalnych UE zostaje osiągnięte bez potrzeby zaciągania oprocentowanej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wzrastają nakłady na kulturę i edukację. W budżecie zarezerwowano również kwotę 1 mln zł na pożyczkę dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
Załączniki
Budżet Województwa Śląskiego na rok 2005